Agenda


Maart
2: Studiedag (kinderen vrij)
3: Rapportgesprekken
6: Maandviering groep 1/2A
11: Biddag
16: Start week van de Lentekriebels
24: Start groot project

April
3: Afsluiting groot project
9: Paasviering (12.00 uur uit)
10: Goede Vrijdag (kinderen vrij)
13: Tweede Paasdag (kinderen vrij)
15: Centrale Eindtoets groep 8
16: Centrale Eindtoets groep 8
17: Koningsspelen (12.00 uur uit)
24: Nieuwsbrief 4
27: Meivakantie (t/m 5 mei)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2019/2020 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Positief inspectiebezoek

Positief inspectiebezoek

Op dinsdag 16 oktober is de onderwijsinspectie bij ons op school geweest voor een verificatieonderzoek. Zij waren geïnteresseerd in ons toekomstgericht onderwijs. Ze hebben gekeken naar de volgende kwaliteitsgebieden: onderwijsaanbod, didactisch handelen, onderwijsresultaten en kwaliteitscultuur.

Het was een spannende dag. Na twee jaar hard werken aan de nieuwe visie waren we benieuwd naar het oordeel van de inspectie. Gelukkig waren ze heel positief en kregen we als feedback dat de basis zonder meer op orde is! Met name het leerklimaat en de sfeer sprongen er direct uit. De Pijler sprankelt! Daarnaast was de inspectie zeer te spreken over de wijze waarop we de visie met elkaar uitdragen. Als feedforward kregen we mee dat we ons de komende tijd kunnen richten op een inhoudelijke didactische verdieping. Deze keuze hadden we dit schooljaar als team ook al gemaakt, dus daarmee liggen we mooi op één lijn.

Een groot compliment aan de kinderen van de leerlingenraad, Tijl, Fenna, Jarno en Owen! Zij vertelden de twee inspecteurs over Snappet, het werken op het leerplein, het logboek van de leestuin en de weektaak. Er werden lastige vragen gesteld en de tijd was zo om. Lang niet alles wat ze voorbereid hadden, hebben ze kunnen vertellen. Ze hebben het echt super goed gedaan, vertelden de inspecteurs aan het eind van de dag. 

Terug naar de vorige pagina