Agenda

Juni
7: Koffieochtend (vanaf 8.30 uur)
10: Tweede Pinkersterdag
11: Studiedag (kinderen vrij)
12: Studiedag (kinderen vrij)
17-20: Avond4daagse
21: Maandviering groep 4/5B
28: Rapport 2

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Nieuwsbrief 6
 

Vrijdag 22 juni 2018

Eigentijds onderwijs op De Pijler
Afgelopen jaar hebben wij een start gemaakt met het groepsdoorbrekend werken in de Leestuin, met DaVinci en tijdens de creaworkshops. Ook bij het rekenonderwijs hebben kinderen uit verschillende groepen gezamenlijke instructies op niveau gehad. Heel gericht hebben we in alle groepen gewerkt aan de leerlijnen “Leren leren”. We merken dat kinderen hierdoor groeien in zelfstandigheid, taakgerichtheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Een mooi proces waar we komend schooljaar zeker mee verder gaan. 
Wij zijn erg enthousiast over onze nieuwe manier van werken waarbij de rol van de leerling en van de leerkracht anders is dan in het traditionele onderwijs. De tijd waarin wij, dus ook de kinderen, leven is veranderd. We haken met ons onderwijs in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van hun eigen klaslokaal. De leerkracht wordt meer begeleider en coach. In wisselende niveaugroepen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen."Mijn" klas maakt plaats voor "onze" kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld.

Met deze andere manier van organiseren komen we steeds beter tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep. Het ene kind is nu eenmaal eerder toe aan bijvoorbeeld lezen dan het andere kind. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groeperingsvormen.

Komend schooljaar gaan wij werken in 3 units.
Een unit bestaat uit een aantal thuisgroepen met leerlingen van verschillende leeftijden. Kinderen in dezelfde leeftijdsgroep krijgen gezamenlijk hun instructie voor taal, rekenen, begrijpend lezen en spelling. Deze instructie is weer onderverdeeld in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs en wordt het leren voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt het meer ruimte voor ondersteuning en/of uitdaging. Binnen de unit spelen de kinderen samen buiten en gymmen en/of zwemmen ze met elkaar. De kinderen van de groepen 1 en 2 en 3 vormen samen unit 1, groep 4 en 5 vormen unit 2 en groep 6, 7 en 8 vormen samen unit 3. In deze units hebben alle leerlingen een vaste thuisgroep met hun eigen leerkrachten. 
Wat zijn nog meer de voordelen van het werken in units?

  • Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van en met elkaar leren. 
  • De ene leerkracht heeft een passie voor taal of rekenen, de ander is gespecialiseerd in het geven van vakken als dans en drama en een volgende heeft meer ervaring met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo kunnen wij gebruik maken van elkaars kwaliteiten en dit komt ten goede aan alle kinderen. 
  • Thuisgroepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hierdoor kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.  
  • Binnen een unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs en het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen. 'Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor ons onderwijs en voor de kinderen.

De MR heeft ons positief advies gegeven over het werken in units en de verdeling van de thuisgroepen. 
Dit heeft geleid tot de definitieve indeling voor 2018-2019 en de verdeling van de leerkrachten over de thuisgroepen.

Inzet werkdrukgelden en formatie 2018-2019
Op 9 februari 2018 is er tussen de Minister en de sociale partners in het primair onderwijs het zogenoemde werkdrukakkoord gesloten. Ons team heeft ervoor gekozen om deze werkdrukgelden in te zetten om het aantal leerlingen in de thuisgroepen te verlagen. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd. Wij hebben daarnaast bij Stichting Fluenta een frictie-aanvraag ingediend en gekregen voor 0,8 wtf. Door de werkdrukgelden en de frictie vanuit Stichting Fluenta is het mogelijk om komend schooljaar met 7 thuisgroepen te starten.   

Indeling thuisgroepen schooljaar 2018-2019
In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u de verdeling van de thuisgroepen vinden. Onder de thuisgroepsindeling leest u de toelichting op deze keuze. U ontvangt volgende week een mail met de verdeling van de leerlingen over de nieuwe thuisgroepen. De leerkrachten van de huidige groepen hebben een zorgvuldige afweging gemaakt wat betreft de verdeling van de kinderen over de thuisgroepen. Goed om u te realiseren dat de kinderen uit beide groepen veel groepsdoorbrekend met elkaar blijven spelen, zwemmen, gymmen en samenwerken. 

Mochten er vragen zijn, stel ze gerust!
Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek naar aanleiding van deze indeling dan vragen wij u om een afspraak te maken.

Welkom nieuwe leerlingen  
Tobia Paloni, Liz Hazelzet en Yash Durgaram zijn begonnen in groep 1. 
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school! 

Gezien de toename van het aantal inschrijvingen is het voor ons belangrijk om zicht te hebben op hoeveel kinderen we komend schooljaar nog kunnen verwachten. 
Denkt u er aan om broertjes en/of zusjes tijdig in te schrijven? 
 

Klankbordavond
Het thema van de avond was terugkijken op afgelopen jaar. Een jaar van samen gaan, werken binnen ons nieuwe onderwijsconcept en wat dit doet met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, hun gedrag en motivatie. Fijn dat er ouders waren die ons de spiegel wilden voorhouden. Als team willen we graag feedback op hoe we het doen en wat we kunnen verbeteren. 
Vooral het tijdig communiceren kwam naar voren als belangrijkste verbeterpunt. Ouders geven terug het gevoel te hebben dat ze te laat op de hoogte worden gebracht als het niet goed gaat. Ook wilden de aanwezige ouders graag inhoudelijk meer weten over de thema's die aan bod komen binnen DaVinci zodat zij hun kind hier thuis in kunnen begeleiden. De bevindingen van ouders zijn gedeeld met het team en de begeleiding van individuele kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zal ook komend schooljaar binnen onze nieuwe manier van werken extra aandacht vragen. We hebben tijdens de avond gebruik gemaakt van de mentimeter. Wij hebben de dialoog gevoerd over wat er ingevuld was. Mooi dat een ouder ons bij de afsluiting meegaf: " Er zijn op school afgelopen jaar al zoveel mooie ontwikkelingen geweest en jullie hebben al veel bereikt. Zie dit ook en vier wat jullie al bereikt hebben!" Fijne afsluitende woorden na een mooie avond. Dank aan de ouders en de collega’s die er waren, een mooie vorm van ouderbetrokkenheid.

Terugkijkend op de klankbordavond merkten we dat we behoefte hebben om dieper in te gaan op hoe de processen, wat betreft het onderwijs aan en de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, lopen bij ons op school. Hier was op de klankbordavond niet voldoende ruimte voor. Als directie vinden we het belangrijk om goed zicht te hebben op wat er speelt, daarom hebben we een aantal ouders die aanwezig was op de klankbordavond uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan. 

Afscheid collega's
Op vrijdag 29 juni nemen wij afscheid van juf Lisette, meester Dick en juf Thea. 
Juf Lisette wordt de nieuwe adjunct-directeur op De Rank in Vianen. Meester Dick wordt bovenschoolse ICT-er en Security Officer voor Stichting Fluenta . Juf Thea zal komend schooljaar werkzaam zijn op de Zonnewijzer en daar 1 dag in de week de R.T. verzorgen. We nemen hierbij afscheid van drie zeer gewaardeerde en betrokken collega's. Dit willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Graag stellen we jullie in de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op: Vrijdag 29 juni tussen 14.00 en 15.00 uur.   
Jullie zijn van harte welkom op het Leerplein boven.  


ModderDag

ModderDag is een wereldwijd initiatief onder de naam Mud Day. Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent.
Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met natuur. IVN Natuureducatie organiseert ModderDag in Nederland voor de zesde keer en dit jaar doen wij mee op vrijdag 29 juni!  De kinderen van groep 1,2 en 3 gaan in circuit een aantal modderige work(mud)shops doen.  


Fotowedstrijd 
Wie maakt een zo origineel mogelijke foto van ons nieuwe schoolshirt in IJsselstein? Lever je foto in bij de leerkracht of mail de foto naar infopijler@fluenta.nl.  
Wij maken er een mooie collage van. Op het schoolfeest zullen wij de 3 winnaars bekend maken. Doe jij ook mee?

Schoolmelk
Met ingang van 1 augustus 2018 stoppen we met schoolmelk. De Pijler heeft te weinig kinderen die van schoolmelk gebruik maken. Op school zijn voldoende koelkasten aanwezig voor de pakjes/ bekers die van huis worden meegenomen.

Schoolreisje en kamp naar begin schooljaar.
Het schoolreisje en kamp is definitief naar het begin van het schooljaar verplaatst. 
Vanaf volgend schooljaar gaan we met groep 1 t/m 6 op schoolreisje en groep 7 en 8 op kamp.

Vakantie 2018-2019
Herfstvakantie                                                     za 20 okt t/m zo 28 okt 2018
Kerstvakantie                                                      za 22 dec t/m zo 6 januari 2019
Krokusvakantie                                                   za 23 feb t/m zo 3 maart 2019
Meivakantie  en  goede vrijdag/Pasen                vr 19 april t/m zo 5 mei 2019
Hemelvaart                                                         do 30 mei 2019 t/m zo 2 juni 2019
Pinksteren                                                          ma 10 juni 2019
Zomervakantie                                                    za 20 juli t/m zo 1 september 2019

Vrije dagen 2018-2019 (kinderen vrij) 
Studiedag 1                                                       vrij 05-10-2018
Studiedag 2                                                       ma 08-10-2018
Studiedag 3                                                       ma 04-03-2019
Fluenta studiedag 4                                           wo 10-04-2019
Studiedag 5                                                       din 11-06-2019
Studiedag 6                                                       wo 12-06-2019
Calamiteiten dag                                               vrij 19-07-2019

Agenda 2017-2018

Juni
22        Nieuwsbrief 6
25        Rapport 2
26        Oudergesprekken op verzoek
27        Oudergesprek op verzoek
28        Oudergesprek op verzoek
29        Afscheid juf Lisette, meester Dick en juf Thea

Juli
04       Wisselmiddag (12.30-14.00) 
05       Schoolfeest
06       Musical voor opa's en oma's groep 8
10       Musical groep 8
12       Laatste schooldag en Nieuwsbrief 7
13       Start zomervakantie (t/m 26 augustus) 

 

Terug naar de vorige pagina