Agenda

Juni
7: Koffieochtend (vanaf 8.30 uur)
10: Tweede Pinkersterdag
11: Studiedag (kinderen vrij)
12: Studiedag (kinderen vrij)
17-20: Avond4daagse
21: Maandviering groep 4/5B
28: Rapport 2

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Nieuwsbrief 5

   
 

Vrijdag 20 april 2018

Onthulling nieuwe logo
Vandaag was het dan eindelijk zo ver...
Superleuk om juist nu de burgemeester op bezoek te hebben. Hij heeft ons nieuwe logo onthuld en mee ontbeten met groep 6. Tijdens het eten hebben de kinderen de burgemeester verteld over onze nieuwe manier van werken. Hoe ze van en met elkaar leren, zelf onderzoeken en ontdekken, ze "leren leren " én zelfstandig werken. Dat we een leerplein hebben waar kinderen samen aan projecten en opdrachten mogen werken. Hoe de kinderen verdeeld zijn over de thuisgroepen met vaste kringen en dat we daarnaast geregeld groepsdoorbrekend werken. Op deze manier werken we toe naar het onderwijs van de toekomst. 
Bij een nieuwe manier van werken hoort ook een eigentijds logo. Het is een mooi proces geweest om te komen tot een nieuw logo passend bij onze nieuwe visie. Met het team en de leerlingenraad hebben we uiteindelijk voor dit logo gekozen. De keuze om onze naam niet te veranderen was een bewuste. We zijn nog maar net samen De Pijler en deze naam is al bekend binnen IJsselstein.  

Wij vinden het belangrijk ons nieuwe logo en onze nieuwe manier van werken zo breed mogelijk bekend te maken in IJsselstein. Dit kan door erover te vertellen en berichten op Facebook te delen.
Helpt u ons hierbij?!


Bedankt ouderraad!!

Namens alle kinderen willen wij de ouderraad bedanken.
De ouderraad heeft voor iedere leerling een nieuw school t-shirt gekocht. Superleuk dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt. Vanaf nu krijgt iedere leerling die bij ons op school komt een schoolshirt.
Wilt u een groter t-shirt, dan kunt u die aanschaffen of ruilen op de ruilbeurs die we 1X per jaar gaan organiseren. 

Wedstrijd: 
Wie maakt een zo orgineel mogelijke foto van ons nieuwe schoolshirt in IJsselstein? 
Lever je foto in bij de leerkracht of mail de foto naar infopijler@fluenta.nl.  Wij maken er een mooie collage van. 
Op het jaarfeest zullen wij de 3 winnaars bekend maken.
Doe jij ook mee?

Koningsspelen 2018
Wat een succesvolle dag, wat een sfeer! Dank aan alle ouders die vandaag geholpen hebben.
 We kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagde Pijler dag! Voor een korte impressie kijkt u dan het volgende filmpje: https://www.youtube.com/embed/n6Pj1SdLsqs                                                      

Zin in een feestje?
Op donderdag 5 juli organiseert de ouderraad het jaarfeest.
Waarschijnlijk denkt u: "We hebben toch al een feest gehad dit jaar?" In de feestweek was er al een spetterend jaarfeest en dit was zeker voor herhaling vatbaar.
DUS zet de datum alvast in uw agenda: donderdag 5 juli jaarfeest De Pijler. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie van de ouderraad. Ouderhulp is altijd welkom!Welkom nieuwe leerlingen
Liselotte Schouten en Tobia Paloni zijn begonnen in groep 1. 
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!  

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie 20 okt t/m 28 okt
Kerstvakantie 22 dec t/m 6 jan
Krokusvakantie 23 febr t/m 3 maart
Meivakantie 19 apr t/m 5 mei

De studiedagen en vrije middagen 2018-2019 zullen we binnenkort bekend maken. 


Klankbordavond donderdag 5 april
We hebben een mooi inhoudelijk gesprek gevoerd met elkaar. Ondanks dat er maar weinig ouders waren, was deze avond voor ons heel waardevol. Het thema van de avond was de nieuwe rapporten en gesprekkencyclus.
De positieve reacties over ons nieuwe rapport:

  • Nu zegt het rapport meer over het kind zelf.
  • Het rapport is meer van het kind zelf.
  • De teksten zijn dieper en zeggen meer over het kind.
  • De kinderen scoren zichzelf.
  • Groeilijnen zoals bij Snappet zijn zichtbaar.
  • Persoonlijke tekst.

Ook gaven ouders ons de volgende ontwikkelpunten mee:

  • Rekenen niet opgenomen in de bolletjes.
  • Laat vooral de groei in een rapport zien.
  • Verbinding maken tussen wat de kinderen en de leerkrachten hebben ingevuld.

We hebben verder met elkaar verkend hoe aangekeken wordt tegen gesprekken met kinderen erbij. Hier werd positief op gereageerd. Wel werd besproken dat er nog een moment zonder kind moest kunnen zijn en hebben we het gehad over vanaf welke leeftijd een kind bij het gesprek komt. Ouders gaven ons terug dat juist de 15 minutengesprekken geschikt zijn om met kind erbij te voeren. De eerste 5 minuten van die gesprekken gebruiken de leerkrachten en ouders dan om apart te spreken en zo gauw het kan wordt het kind erbij geroepen. Belangrijk vonden de ouders ook dat kinderen al van tevoren in de klas te horen krijgen op welke manier de gesprekken gevoerd worden.

Op de vraag of ouders nog wat misten of wat onze volgende stap zou kunnen zijn kregen wij als antwoord: "Jullie hebben zo’n ontwikkeling doorgemaakt, sta even stil en vier het!" 

Wat een mooi compliment!

We nemen de uitkomsten van deze avond mee naar de evaluatie studiedag.

De avondvierdaagse in IJsselstein is verzet en valt nu samen met de laatste Klankbordavond van dit schooljaar . Dit is niet handig en daarom hebben we deze klankbordavond verzet naar maandag 4 juni.
Goed om alvast in de agenda te zetten! 

 

                                                             
Schoolfruit afgelopen

Van 13 november tot en met 20 april hebben wij meegedaan aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groente en fruit in de klas. De kinderen kregen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  Wij hebben gemerkt dat zien eten = doen eten. 
Wilt u uw kind na de meivakantie zelf weer een 10-uurtje meegeven? Het zou mooi zijn als we het gezonde 10-uurtje in stand kunnen houden. 

Leven in vrijheid
Jaarlijks viert stichting VrijheidsFestival IJsselstein (VFIJ) met alle IJsselsteinse scholen dat wij en jullie in vrijheid leven. Dat ‘leven in vrijheid’ niet vanzelfsprekend is, wordt in heel Nederland benadrukt op 4 en 5 mei. De Oranjevereniging IJsselstein organiseert ieder jaar op 4 mei de dodenherdenking en op 5 mei het bevrijdingsfeest. Alle kinderen van groep 8 zijn uitgenodigd om bij de dodenherdenking in IJsselstein aanwezig te zijn. Er zal een krans gelegd worden en de kinderen die er zijn mogen een roos bij het monument plaatsen. Op de website van de Oranjevereniging kunt u het programma met de tijden nalezen: http://www.orvij.nl/programma-4-mei.html

Dit jaar heeft stichting Vrijheidsfestival IJsselstein voor de 10e keer een viering gehouden in het Fulcotheater. Alle leerlingen uit groep 8 van de basisscholen en de 1e klassen van het voortgezet onderwijs in IJsselstein waren aanwezig, om met elkaar stil te staan bij wat het betekent dat we leven in vrijheid. Een aantal kinderen heeft tijdens deze viering een bijdrage geleverd voor dans of toneel, er was een woordje van burgemeester Patrick van Domburg en ook het Veteranen Instituut kreeg een plek in de voorstelling. In aanloop naar deze viering is aan alle scholen gevraagd een ontwerp te maken voor een knikkertegel rondom het thema Vrijheid. Deze ontwerpen hangen tentoongesteld in het gemeentehuis. Omdat VFIJ dit jaar 10 jaar bestaat, hebben alle scholen hun eigen knikkertegel en een heel mooi boekenpakket gekregen. Onze dank daarvoor! Foto's van deze viering kunt u vinden op de website: http://www.vfij.nl

Inloopspreekuur Jeugdteam IJsselstein
Op vrijdag 18 mei zal Meyke Lucassen van het Jeugdteam IJsselstein weer op school zijn voor het inloopspreekuur. Ze stelt zich aan u voor: 
Mijn naam is Meyke Lucassen, ik heb een achtergrond als orthopedagoog en ik ben werkzaam bij het Jeugdteam IJsselstein. Mijn ervaring is dat ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd geregeld vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind en/of de opvoeding. Loop met deze vragen gerust binnen bij het inloopspreekuur! Ik ben op vrijdag 18 mei van 8.30 – 9.30 uur weer aanwezig op De Pijler.

Agenda 2017-2018

April
20  Koningsspelen en start vakantie 12.00 uur

Mei
07  Start school
09  MR vergadering
10  Hemelvaart, kinderen vrij
11  Hemelvaartweekend, kinderen vrij
18  Gebedsgroep / inloopspreekuur Jeugdteam IJsselstein
21  Tweede Pinksterdag, kinderen vrij
25  Maandviering groep 5
28  Entree toets groep 7

Juni
04        Klankbordavond
11- 14  Avondvierdaags  
13-15   Kamp groep 8
18        Studiedag, kinderen vrij
19        Schoolreisje groep 1 t/m 7
22        Gebedsgroep
22        Maandviering groep 4
22        Nieuwsbrief 6 

Terug naar de vorige pagina