Agenda

Juni
7: Koffieochtend (vanaf 8.30 uur)
10: Tweede Pinkersterdag
11: Studiedag (kinderen vrij)
12: Studiedag (kinderen vrij)
17-20: Avond4daagse
21: Maandviering groep 4/5B
28: Rapport 2

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Nieuwsbrief 4

Vrijdag 23 februari 2018

De Grote Rekendag!
Ieder jaar wordt er landelijk een "Grote Rekendag" georganiseerd. Deze dag staat voor alle basisscholen in Nederland helemaal in het teken van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Dit omdat rekenen veel meer is dan sommen maken in je werkboek of op je tablet!
Bijzonder dit jaar is dat wij als De Pijler zijn uitgekozen om deze dag landelijk te openen. Dit zal gedaan worden door Rinda den Besten (voorzitter van de PO-Raad). Ook zullen we andere belangstellenden en pers ontvangen binnen onze school. 
De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 28 maart 2018. Het thema is ‘De school als pakhuis’. De kinderen gaan systematisch nadenken tijdens activiteiten zoals: inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen. Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 
Zet u deze datum alvast in uw agenda, we kunnen vast veel hulp gebruiken!Welkom nieuwe leerlingen
Boyd Kesseboom, Abby van der Roest, Charity Amponsah, 
Natalia Kulwicka, Tim de Jong  in groep 1 en 
Tringa Abiti  in groep 6.  
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school! Verzoek: Graag willen wij weten of  alle broertjes/zusjes (die nog niet op school zitten) al zijn ingeschreven. Dit is voor ons van belang bij het maken van de nieuwe groepsindeling.
Wilt u dit zo snel mogelijk doorgeven? 

Nascholing Kanjertraining
Terwijl de kinderen al aan hun vakantie zijn begonnen, hebben wij morgen nog een studiedag. Deze dag staat helemaal in het teken van de Kanjertraining. De leerkrachten worden bijgeschoold in de nieuwste ontwikkelingen. Trainers van de Kanjertraining komen om de nieuwste oefeningen voor te doen, zodat we nog verder vertrouwd raken met de Kanjertraining. Ook verdiepen wij ons morgen in het het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS).
Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. De leerlingvragenlijst is goedgekeurd door de COTAN en kan door scholen eveneens gebruikt worden om de sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie te verantwoorden. 

Schoolfruit 2017-2018   
Al enkele weken krijgen we op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Mocht u willen weten welk fruit er voor de komende week geleverd wordt dan kunt u kijken op de website www.schoolfruit.nl. Onze leverancier is ‘Coolrunnings’. Om er zeker van te zijn dat uw kind genoeg heeft aan het schoolfruit is het belangrijk om regelmatig de site te checken. Mocht uw kind niet genoeg hebben aan het fruit/de groenten die wordt/worden aangeboden, neem dan gerust wat extra fruit/groenten van thuis mee. Meedoen aan het schoolfruit is vrijblijvend en hoeft dus niet. Het schoolfruit loopt door tot 20 april 2018.

Leerlingenraad 
De kinderen van de leerlingenraad hebben tijdens de koffieochtend verteld over onze nieuwe manier van werken en leren op het leerplein. Wat was het mooi om te zien hoe ze dit deden. 
Wat leuk om zoveel betrokken ouders te zien, te zien dat jullie op de hoogte zijn van onze veranderingen en hierop doorvragen. De kinderen geven aan erg blij te zijn met de nieuwe manier van werken, de ruimte die ze krijgen en de keuzes die ze kunnen maken. Vooral het werken met onze nieuwe geïntegreerde zaakvakkenmethode DaVinci horen we vaak terug. Ook kunnen ze zelf heel goed vertellen wat nog beter kan. Daar kunnen wij dan weer van leren. Nadat de leerlingenraad weer naar de klas terug was gegaan, hebben we als directie nog een tijdje na gepraat met de aanwezige ouders over alle nieuwe ontwikkelingen. We horen veel positieve reacties van ouders en vinden het fijn dat we ook dingen kunnen toelichten. 

Nieuw logo
We zijn met het team druk aan het nadenken over een nieuw logo. Vorige week hebben we daar ook de leerlingenraad bij betrokken. Zeer serieus hebben ze de drie logo's die er nu liggen bekeken en besproken. Zo mooi om te zien hoe ze met elkaar het gesprek aangaan, hun eigen voorkeur beargumenteren en dan ook weer die van de ander erin meenemen. Wij nemen de voorkeur van de leerlingenraad mee in de uiteindelijke besluitvorming. De ontwerper van ons nieuwe logo is nu met onze aanwijzingen en opmerkingen een volgend concept aan het maken. We proberen dit proces te versnellen. Hoe mooi zou het zijn als we nog voor alle sportactiviteiten, het schoolreisje en de avondvierdaagse een nieuw schoolshirt hebben. 
We doen hierin nog geen beloftes.... uiteindelijk is het logo voor een aantal jaren en willen we de juiste keuze hierin maken. We doen ons best!


Gevonden voorwerpen
Er is weer een heleboel gevonden: tassen, jassen, handschoenen, gymschoenen en...
Op donderdag 8 maart zullen wij de gevonden voorwerpen uitstallen in de hal beneden. Goed om even te kijken of er iets van uw kind bij ligt. Daarna worden de spullen afgeleverd bij de kringloopwinkel.  


 

Maandelijks inloopspreekuur Jeugdteam IJsselstein op school.
Vanaf 23 maart zal er iedere maand een inloopspreekuur van het Jeugdteam IJsselstein bij ons op school zijn. Dit inloopspreekuur wordt verzorgd door Meyke Lucassen. Zij is van 8.30 tot 9.30 uur op school. 
Dit spreekuur is voor ouders die vragen hebben over de opvoeding en ondersteuning van hun kinderen.
We vinden het fijn dat jeugdteam IJsselstein zo, samen met ons als school, ouders wil en kan ondersteunen.
De precieze data zullen worden gecommuniceerd via de agenda. Voor vragen kan u terecht bij Marjan Klein. Mocht u meer willen weten over het Jeugdteam IJsselstein kijk dan op de website van het Jeugdteam:  www.jeugdteam.nu/

Ingekomen post 
Met heel veel plezier maak ik jullie erop attent dat het zaterdag 19 mei 2018 weer zover is. Dan gaat de 36e IJsselsteinloop van start. Ook dit jaar zijn er weer 3 jeugdlopen voor groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Ik wil jullie er ook op attent maken dat de IJsselsteinloop de opbrengsten van die dag doneert aan goede doelen namelijk: 
Aktie voor Aktie: Helpt kansarme kinderen om een eigen toekomst op te bouwen. Werkzaam in Noordoost-Brazilië en Zuid-Afrika via lokale organisaties. 
Make A Whish: Vervullen van een allerliefste wens voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. 
Het inschrijfgeld bedraagt €3.50, inclusief een IJsselsteinloop t-shirt. 
De ouder(s)/verzorger(s) kunnen de kinderen digitaal inschrijven via de website www.ijsselsteinloop.nl. U hoeft hier als school verder niets aan te doen. Het inschrijven via de website is tot en met 2 mei 2018 mogelijk.
Vriendelijke groet,
Eric Feurich
bestuurslid IJsselstein 4 Kids

De IJVO

Agenda 2017-2018

Februari 
22  Nieuwsbrief 4
23  Studiedag (kinderen vrij) 
26  Voorjaarsvakantie (t/m 2 maart) 

Maart
07   Luizencontrole
08   Rapportgesprekken groep 1 t/m 8
14   Stakingsactie basisonderwijs (kinderen vrij)
14   Biddag + MR
16   Maandviering groep 2/3
23   Inloopspreekuur Jeugdteam IJsselstein 
27   Paasviering (op school)  
28   Landelijke opening Grote Rekendag 2018
28   Paaslunch
29   Studiedag Fluenta (kinderen vrij) 
30   Goede vrijdag (kinderen vrij)

April
02   Tweede Paasdag (kinderen vrij) 

05   Klankbordavond (19.30-21.00 uur) 
06   Maandviering groep 6
12   Theoretisch verkeersexamen 2018
13   Koffieochtend
17   Eindtoets groep 8
18   Eindtoets groep 8
19   Eindtoets groep 8 + Nieuwsbrief 5

Terug naar de vorige pagina