Agenda

Juni
7: Koffieochtend (vanaf 8.30 uur)
10: Tweede Pinkersterdag
11: Studiedag (kinderen vrij)
12: Studiedag (kinderen vrij)
17-20: Avond4daagse
21: Maandviering groep 4/5B
28: Rapport 2

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Nieuwsbrief 3

Vrijdag 22 december 2017

Kerstviering 
Het kerstthema van dit jaar is geven. Vooral om te delen met wie niets heeft. Jezus gaat hierin zo ver, dat hij uiteindelijk met Pasen zijn leven zal geven. Dan is het niet zo vreemd dat er ook in de geboorteverhalen over Jezus, die pas na zijn dood zijn opgeschreven, sporen terug te vinden zijn van dit delen en geven. In het kerstevangelie van Matteüs zien we dat terug in de wijze mannen die met drie koninklijke geschenken de nieuwe koning eer bewijzen. Dit kind, door God aan de mensheid geschonken, is de Messias. Met dit kerstthema hebben we de ervaringen van de kinderen rond geven en ontvangen verdiept. Dat is belangrijk in een cultuur waarin kinderen ook bezig zijn met nemen, krijgen en voor zichzelf houden. Er valt veel te leren. Hoe is het om zomaar iets te krijgen? En hoe is het om zelf iets te geven en te delen? Geven is onbaatzuchtig, het eigenbelang staat nu niet voorop. Door iemand iets te geven, druk je jouw waardering uit voor een ander. Delen is iets anders dan wegdoen van wat je toch niet meer nodig had. Je deelt met wie minder heeft. Echt geven vraagt iets van je. Het krijgt betekenis juist omdat het jou iets kost. Geven en delen leveren iets op! 

.

Onze gedachten gaan uit naar Mike, Hugo en Claire Dinkelaar.
Vorige week vrijdag was in de Ontmoetingskerk de Herdenkingsdienst van Elise van Vught. De moeder van Claire en Hugo. Het verdrietige bericht over het overlijden van Elise heeft op ons allemaal diepe indruk gemaakt.
We wensen jullie heel veel kracht en sterkte toe! 

De kerstvakantie is aangebroken. Even rust voor de kinderen, voor u als ouder/verzorger en ook voor de collega’s. Een nieuw kalenderjaar voor iedereen. Nieuwe kansen en mogelijkheden. Welke stappen maken we als team? Wat hebben de kinderen van ons nodig, voor de nabije – maar ook voor de verre toekomst? Met elkaar blijven we daarover in gesprek. De input van ouders is daarbij onontbeerlijk. 
Wij wensen iedereen, gezegende kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een gezond en hoopvol 2018. 
We zien de kinderen graag terug op maandag 8 januari 2018.

Ashwin Hartman en Wendy Zweep 

2017 een bijzonder jaar
Wat een prachtig jaar hebben we achter de rug!  Vorig jaar om deze tijd wisten we nog niet eens dat we met elkaar op één locatie verder zouden gaan. De kinderen waren snel gewend en de eerste nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Ook de leerkrachten ervaren dat de samenwerking met een groter team prettig is. 
Steeds meer zijn we samen ons eigen ideale onderwijs aan het neerzetten, steeds werkend vanuit onze vijf waarden: nauwe betrokkenheid en relatie, samenwerken, "leren leren", verantwoordelijkheid en eigenaarschap.
Voor jullie als ouders is/was het soms best nog even wennen. De binnenkomst was drukker en met regen of sneeuw is het ineens echt wel een stukje verder fietsen. Vooral in de tijd van Sint en Kerst merk je dat ieder zijn eigen gewoontes heeft opgebouwd. Helaas komt het ook weleens voor dat we daarin iets vergeten te communiceren, zoals met de aankomst van Sinterklaas die op Het Baken vaker binnen is geweest en op Groenvliet altijd buiten.
Complimenten aan de ouders van de Ouderraad, zij nemen van al die "oude gewoontes en routines" het beste mee en zorgen zo voor leuke en gezellige activiteiten. 

BEDANKT!!!
Alle ouders die zich afgelopen jaar hebben ingezet in en voor school, voor de kinderen, voor de collega’s, heel hartelijk bedankt daarvoor. Of u nu werkt vanuit de MR, OR of helpt bij activiteiten in de groep van uw kinderen of meegaat op klassenuitjes, we waarderen deze hulp enorm. Speciale dank ook aan de ouders die geholpen hebben om de school in de Sinterklaas en Kerstsfeer te brengen. Als directie realiseren wij ons dat een school zonder ouderhulp niet kan bestaan. 


Opbrengst Serious Request
De kinderen hebben de afgelopen weken erg hun best gedaan om geld op te halen voor de actie Serious Request. Er is veel lekkers gemaakt: taarten, koekjes, chocolade, appelmoes en schuimpjes. Alles is daarna verkocht op een High Tea. Ook zijn er een heleboel lege flessen ingezameld.
De opbrengst van Serious Request gaat dit jaar naar kinderen die door een ramp of conflict hun ouders, broers of zussen zijn kwijtgeraakt. Met dit geld sporen Rode Kruis-hulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact met hun familie en brengen ze hen weer thuis. Juist in deze tijd van familie en samen zijn, kunnen we ons heel goed voorstellen wat dit betekent. De collecte na de kerstvieringen in de Ontmoetingskerk gaat hier ook naar toe. In totaal is er een bedrag van €1637,44 opgehaald!


Welkom nieuwe leerlingen
Lotte Westerhout, Iven Septer en Stijn de Graaff  (groep 1)
Tringa Abiti (groep 6)
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!  

Nieuwjaarsreceptie
Op woensdag 10 januari staat de nieuwjaarreceptoe gepland. U heeft afgelopen woensdag hiervoor de uitnodiging van de ouderraad ontvangen. Dit belooft weer een super gezellige avond te worden. 
Zet u deze datum alvast in uw agenda? 

Thema-avond OR/MR: Opvoeden in het digitale tijdperk
Maandag 15 januari organiseert de MR met medewerking van "Social Media Wijs" een interactieve ouderavond over opvoeden in het digitale tijdperk. Al van jongs af aan komen de kinderen van nu in aanraking met verschillende vormnen van sociale media. Hoe ga je daar als ouder mee om? Waar loop je tegenaan? Wat moet je wel en wat juist niet doen? Op verschillende interactieve manieren gaan we met elkaar in gesprek hierover. Noteert u de datum vast in uw (digitale) agenda? We rekenen op een mooie opkomst. Neemt u uw telefoon mee?!

Onderwijsstaking dinsdag 12 december
Weer moesten wij u vragen uw kinderen zelf op te vangen, weer betekende dit voor u extra regelen, vrij nemen of je in allerlei bochten wringen. We begrijpen dat dit niet altijd gemakkelijk is. We staken echter niet (alleen) voor onszelf, we doen het voor de kinderen van nu en van de toekomst. Het lijkt soms alsof wij op De Pijler niet te maken hebben met ziekte, uitval of een gebrek aan invallers. Dit is echter wel zo, maar wordt vaak achter de schermen opgelost. Langs deze weg wil ik toch ook onze collega's in het zonnetje zetten. Dat u hier niet veel van merkt heeft te maken met de enorme flexibiliteit van onze leerkachten en studenten. Een dag voor een andere groep, een dag extra terugkomen om een groep op te vangen of een aantal extra kinderen in je klas van een ziekte collega. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar het komt er wel allemaal bij, ander werk blijft liggen en moet op een andere dag ingehaald worden. 
​Gelukkig hebben wij nog geen groep naar huis hoeven sturen dit jaar!
​We waarderen uw begrip zeer. 

Veiligheid rond de school
Samen met de Torenuil en de Ark hebben we gesproken met de gemeente over de verkeersveiligheid rond onze scholen.
We merken dat zeker met slecht en donker weer kinderen niet goed zichtbaar zijn. 
De gemeente heeft toegezegd om ook rond onze drie scholen een schoolzone te realiseren. Er komen extra borden en strepen op de weg, waardoor duidelijke wordt waar je fietsers kunt verwachten. 
Helaas zien we de laatste tijd vaker dat ouders hun auto op de stoep voor en naast de school parkeren. We vragen u echt met klem dit niet te doen. Dit levert namelijk gevaarlijke situaties op voor kinderen die er omheen moeten fietsen. 


 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad is de stem van de leerlingen. Zij mogen meepraten en meedenken over onderwerpen en ontwikkelingen die zij als leerlingen en wij als school belangrijk vinden. In deze raad zitten kinderen die door hun eigen klasgenoten zijn gekozen. Het blijft natuurlijk niet bij vergaderen. De leerlingen van de leerlingenraad gaan in de eigen klas verslag doen van de vergadering, bespreken onderwerpen, werken dit in de groep uit en koppelen ideeën en vragen terug naar de leerlingenraad. Dit jaar komt de raad elke maand bij elkaar onder begeleiding van Lisette Kaiser. In de leerlingenraad zitten: Fenna en Jarno uit groep 6, Owen en Tijl uit groep 7 en Dees en Maurice uit groep 8. Inmiddels zijn we vier keer bij elkaar gekomen. 

Tijdens deze vergaderingen hebben we vooral gesproken over de het samengaan, onze nieuwe manier van werken met DaVinci en de Leestuin. Van DaVinci vinden de kinderen het fijn dat ze dingen leren op verschillende manieren, dat de vakken door elkaar gaan is leuker en voelt ontspannen. Ook vinden de leerlingen dat ze hierbij in groep 7 en 8 graag nog meer groepsdoorbrekend zouden kunnen werken.
Het leerplein vinden ze echt bijzonder, dit hebben vriendjes en vriendinnetjes van andere scholen niet. De kinderen geven ook aan dat de ze op het leerplein de juiste keuzes moeten maken, op het leerproces gericht. Wat fijn is dat je kunt samenwerken en van een ander kunt leren. De kinderen geven aan bij deze nieuwe manier van werken meer tijd over te hebben voor zelfstandig werken en dat er meer wordt samengewerkt tussen de verschillende groepen. Ze hebben het verder gehad over of we dit schooljaar nog een bijzondere dag gaan organiseren. De leerlingen nemen dit mee naar hun eigen groep en gaan de ideeën inventariseren. De volgende vergadering komen we hierop terug. 

Lisette Kaiser


Helpt u ons een "Luisvrije school" te worden? 
We willen jullie vragen de kinderen extra te controleren op hoofdluis in deze vakantie. Wij hebben signalen ontvangen van ouders dat verschillende kinderen weer hoofdluis hebben.
Extra kammen en nog eens kammen schijnt het beste te werken.
Voor meer informatie kijkt u op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis 

Agenda 2017-2018

December
21    Kerstviering (avond) in de Ontmoetingskerk
22    Kerstontbijt op school + Nieuwsbrief 3
22    Start Kerstvakantie om 12.00 uur. 

Januari
10  Luizencontrole
10  Crea-circuit groep 6/7/8 
10  Nieuwjaarsborrel
12  Gebedsgroep 
15  Thema-avond MR/OR 
16  Gehandicaptenrace groep 8
17  MR vergadering
19  Maandviering groep 8
24  Crea-circuit groep 6/7/8

Februari 
 7  Crea-ciruit groep 6/7/8
 9  Maandviering groep 7/8
12 Koffieochtend (vanaf 8.30 uur)
19  Rapport 1
20  Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
22  Nieuwsbrief 4
23  Studiedag (kinderen vrij) 
26  Voorjaarsvakantie (t/m 2 maart) 

Terug naar de vorige pagina