Agenda

Juni
7: Koffieochtend (vanaf 8.30 uur)
10: Tweede Pinkersterdag
11: Studiedag (kinderen vrij)
12: Studiedag (kinderen vrij)
17-20: Avond4daagse
21: Maandviering groep 4/5B
28: Rapport 2

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Nieuwsbrief 2

Vrijdag 13 oktober 2017

De eerste periode van het schooljaar zit erop. De kinderen beginnen te wennen aan de nieuwe groep en leerkrachten. We zien dat onze nieuwe manier van werken met een vaste kring, flexibele werkplekken, de weektaken, de groepsdoorbrekende instructie en de geïntegreerde  zaakvakkenmethode, vorm begint te krijgen. We realiseren ons dat we nog volop in ontwikkeling zijn en kijken goed naar wat de veranderingen doen met het leren van de kinderen. In sommige groepen wordt er daarom bewust een stapje teruggezet, om later weer vooruit te kunnen. Hoe werk je zelfstandig in de klas of op een leerplein en zorg je dat je het werk goed maakt, is bij ons en de kinderen op dit moment een belangrijk speerpunt. Dit zijn mooie processen en we zien kinderen hierin groeien. Natuurlijk lukt het nog niet bij alle kinderen en deze kinderen zullen wij goed begeleiden. Ook wij als leerkachten leren elke dag bij.
Centraal staat steeds weer onze nieuwe visie met de voor ons belangrijke 5 waarden: 

Nauwe betrokkenheid en Relatie 
Samenwerken
Verantwoordelijkheid
Leren leren
Eigenaarschap

 

Op de Studietweedaagse eind september hebben wij met het team de tijd genomen om stil te staan bij onze onderwijskanteling en deze daarna verder uitgebouwd.
We hebben samen:

 • De Leestuin geëvalueerd, bijgesteld en het volgende blok uitgewerkt.   
 • Na een korte instructie over de leerlijn "leren leren" onze eigen groep in kaart gebracht. Wat kunnen de kinderen al en wat moeten ze hier nog in leren. In de klassen hangen de doelen waar de kinderen nu aan werken. 

De onderbouwcollega's hebben:

 • Onze nieuwe visie naast het werken met de methode Schatkist gelegd, wat past en wat stellen we bij? Daarna is er praktisch gewerkt aan het inrichten van de nieuwe leerhoeken en keuzekasten.
  ​Heeft u de taken al zien hangen in de klas waarmee we kinderen leren om verantwoordelijk te zijn voor de klas? 
 • We hebben ook gesproken over de wijze van rapportage van de onderbouw, past dit bij de manier waarop we werken? 

De midden- en bovenbouw collega's hebben: 

 • De eindopbrengsten en de trend analyse van CITO besproken. Wat betekent dit voor de wijze waarop wij onderwijs geven? 
 • De doorgaande lijnen van spelling, rekenen en lezen zijn (aansluitend bij onze nieuwe manier van werken) vastgesteld in ons onderwijsplan "Zo werken wij op De Pijler".  
  In het onderwijsplan staat hoe we schoolbreed een vak aanbieden, hoe we daarbij differentieren en wanneer en op welke manier we evalueren en verantwoorden. 
 • De nascholing "Schatgraversmoment" van Da Vinci gevolgd: na de eerste ervaringen van het werken met de nieuwe methode kregen we een verdiepingscursus van de makers van Da Vinci.
  Van klassicaal aanbieden naar groepsdoorbrekend en onderzoekend werken met Da Vinci.  

Fietsen 
Het is de bedoeling dat iedereen zijn fiets op het grote plein aan de achterkant van de school neerzet.
De fietsplekken aan de voorkant van de school zijn bedoeld voor de kinderen van andere scholen die gebruik maken van de gymzaal. Deze kinderen zetten nu de fietsen neer voor onze klassen. U begrijpt dat dit voor onrust zorgt.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind zich ook aan deze afspraak houdt?

Veiligheid
We willen jullie nadrukkelijk vragen om niet op de stoep of langs de weg te parkeren. Dit levert onveilige situaties op. De kinderen zijn dan niet zichtbaar met oversteken.
Wist u dat er iets verder van school nog lege parkeervakken zijn waar u wel kan parkeren. Goed om te weten dat de politie op dit moment ook aan het controleren is en boetes uitdeelt. 
Voor de kinderen die fietsen over het fietspad vanaf het Fulco-theater, is het handiger om op het fietspad door te fietsen tot de achterkant van het schoolplein. Hier is het overzichtelijker om over te steken

Klankbordavond 1 november
Op woensdag 1 november staat er weer een klankbordavond gepland. Afgelopen schooljaar hebben we deze als zeer waardevol ervaren. We willen graag de ouders die vorig jaar ons klankbord waren, wederom uitnodigen voor de klankbordavond. Zet deze datum vast in jullie agenda! Mogelijk zijn er ook andere ouders die met ons mee willen denken. Meer informatie volgt na de vakantie.

Sponsoractie voor de schoolbibliotheek
Wat hebben de kinderen van de Pijler hun best gedaan! Fanatiek zijn er heel wat rondjes gelopen. Thies (groep 2) zei: "Juf ik ben heel moe." "Doe maar rustig aan jongen." "Doe ik." En...hij ging in volle vaart weer verder. 
De totale opbrengst van de sponsor-actie is €2456,65!

We zijn, samen met de leerlingenraad, aan het inventariseren welke boeken we graag aan de bibliotheek willen toevoegen. Ook hebben we al diverse adressen doorgekregen waar we terecht kunnen voor mooie boeken. Iedereen heel erg bedankt!

Geslaagde reünie locatie Groenvliet
Ongeveer 200 oud-leerlingen en oud-collega's waren vorige vrijdag aanwezig op de reünie. Veel herkenning en gesprekken over het oude Groenvliet. 
Speciale dank aan de ouderraad van locatie Groenvliet die geholpen heeft achter de bar en bij het ontvangen van de gasten. Met elkaar was het een hele mooie afsluiting van locatie Groenvliet. 
De komende weken zal locatie Groenvliet verder leeggehaald en opgeruimd worden. Op 1 november wordt de sleutel overgedragen aan de gemeente. 

Stakingsactie donderdag 5 oktober
Net als veel scholen waren wij donderdag 5 oktober dicht. 
Wij willen julie als ouders bedanken voor het begrip en voor het verzorgen van opvang voor jullie kinderen. 
Fijn om te merken dat ouders ons steunen!
 

Welkom nieuwe leerlingen
Sterre Oudhof, Hanna van Riessen, Tobias Vollmüller en Jannick van Dalen.
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school! 

 
 

Gebedsgroep
De twee locaties van de Pijler zijn net samen, maar de gebedsgroep is al jaren gezamenlijk actief! 
Acht keer per jaar komen we met een groepje ouders bij elkaar en praten we met koffie/thee over de school, het onderwijs en bespreken we het lief en leed van school. We sluiten af met een gebed. Dit hoeft niet actief, er mag ook in stilte mee gebeden worden. Natuurlijk is iedereen welkom om één of meerdere keren te komen. Mochten er jongere kinderen zijn die nog niet naar school gaan, dan kunnen ze rustig meekomen!  
Dit schooljaar komen we op vrijdagochtend bij elkaar op:

 • 13 oktober 8.30 uur bij Miranda, Maria Montessoristraat 9
 • 10 november 8.30 uur bij Anita, Haanderik 218
 • 12 januari 8.30 uur bij Hester, Osakastraat 2
 • 16 februari 8.30 uur bij Anita, Haanderik 218
 • 16 maart 9.30 uur bij Miranda, Maria Montessoristraat 9
 • 18 mei 8.30 uur bij Anita, Haanderik 218
 • 22 juni 9.30 uur bij Hester, Osakastraat 2

Vind je het leuk om meer betrokken te zijn bij de school en als ouders met elkaar, dan nodigen we je van harte uit een keer langs te komen. Mocht je niet kunnen of willen komen, maar heb je wel gebedspunten, dan kun je die mailen naar: gebedsgroepdepijler@fluenta.nl. Uiteraard worden alle punten vertrouwelijk behandeld. 

Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij:
Hester Visser, moeder van Julie in groep 4 of Anita Dam, moeder van Jarno in groep 6. 
Je bent van harte welkom!

Agenda 2017-2018

Oktober
13-20  Herfstvakantie
25   Luizencontrole

November 
01    Dankdag + Klankbordavond
03    Maandviering groep 7
20    Oudergesprekken op verzoek
21    Oudergesprekken op verzoek
22    Oudergesprekken op verzoek
23    Oudergesprekken op verzoek
29    Koffieochtend 

December
01    Maandviering groep 1/2 
05    Sinterklaas
21    Kerstviering (avond) in de Ontmoetingskerk
22    Kerstontbijt op school
 

Binnengekomen post
De jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht in IJsselstein gaat verhuizen 

Nieuw adres vanaf 23 oktober: Merkelbachlaan 2, 3404 EX IJsselstein 
Vanaf maandag 23 oktober kunnen ouders/verzorgers terecht op de nieuwe locatie voor de jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht. Deze verhuist naar de Merkelbachlaan 2 in IJsselstein. De huidige locatie op Kasteellaan 1
sluit na woensdag 18 oktober. 
De nieuwe locatie
Ouders en kinderen worden vanaf maandag 23 oktober ontvangen op deze geheel nieuwe locatie. Vanaf dan kunnen zij hier ook zonder afspraak terecht bij het inloopspreekuur. Dit vindt plaats op dinsdag en vrijdag van 12.45 - 13.15 uur. Mocht u met de auto komen, dan is er gratis en voldoende gelegenheid naast het gebouw en in de wijk.
Jeugdgezondheidszorg
Iedere ouder/verzorger kan gebruikmaken van de jeugdgezondheidszorg. Hier kunnen (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren terecht met al hun vragen. Er zijn individuele afspraken die op vaste momenten plaatsvinden en daarnaast kunt u ook terecht bij het inloopspreekuur. 
Meer informatie of vragen?
Voor vragen en het maken van afspraken kunnen ouders en professionals op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur contact opnemen met het Service Center van GGD regio
Utrecht: telefoonnummer 033 - 46 000 46, e-mail jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.
_______________________________________________________________________________

Terug naar de vorige pagina