Agenda

Oktober
3: Start Kinderboekenweek
5: Dag van de leraar
5: Studiedag (kinderen vrij)
8: Studiedag (kinderen vrij)
19: Nieuwsbrief 2
19: Maandviering groep 6
19: Herfstvakantie (t/m 28 oktober)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Nieuwsbrief 10

Donderdag 6 juli 2017 

Beste ouders/verzorgers, 

Het schooljaar 2016-2017 ligt bijna achter ons. Vandaag is de laatste schooldag. Morgen, vrijdag 7 juli, hebben de kinderen vrijaf. Alle achtste groepers hebben deze week de school “verlaten”. Zij gaan de volgende stap in hun toekomst zetten. We wensen ze alle geluk en succes toe! 

Wij willen iedereen bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen. Het was een heel bijzonder schooljaar. Wie had in februari kunnen bedenken dat de locaties van De Pijler per 1-08-2017 al zouden worden samengevoegd? Jullie hebben als ouders laten zien dat je vertrouwen hebt in onze school en in de Onderwijs Kanteling. Mooie inhoudelijke klankbordavonden en informatieavonden waarop jullie bereid waren om mee te denken en feedback te geven. De ouders van beide ouderraden die door hun inzet het mogelijk hebben gemaakt om op een feestelijke wijze afscheid te nemen van beide locaties. Wat een feest!
Speciaal ook onze waardering voor de ouders in de MR. Vele extra uren en avonden hebben jullie gestoken in het kritisch meedenken en sparren. Nogmaals dank voor de extra inzet, maar vooral de betrokkenheid bij de school. We wensen u allen een goede zomervakantie.  We zien de kinderen graag terug op maandag 21 augustus. 

Ashwin Hartman 
Wendy Zweep 

    

Samen verder
Op 21 augustus is het dan al zover. Samen gaan we verder als De Pijler. Voor de zomervakantie hebben de kinderen al een aantal keer kennisgemaakt. Na de vakantie zal dit kennismaken verder vorm krijgen in de eigen groep. De eerste periode zal er veel aandacht zijn voor het samengaan, samengaan van de Leerlingenraad, samengaan van de OR en de kinderen in de groepen. Ook voor u als ouders is het even wennen. Helpen op school bij verschillende activiteiten is een mooie gelegenheid om de andere ouders te leren kennen. Tijdens de feestweek kunnen we veel ouderhulp gebruiken. Zet u alvast in uw agenda: de week van 4 t/m 8 september!

Programma Feestweek "Circus" 4 t/m 8 september

  • Dinsdagmiddag creatieve workshops 
  • Woensdagmiddag  Sponsorloop
  • Donderdagavond informatieavond voor ouders die helpen bij de voorbereiding voor de Circusvoorstelling op vrijdag
  • Vrijdag hele dag veel extra handen nodig om de voorstelling voor te bereiden en te laten slagen

U komt toch ook helpen?!

Na de zomervakantie
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u zoals gebruikelijk het informatieblad van de school. Na de vakantie zal ook de nieuwe schoolgids weer online staan op onze website. Daarin alle belangrijke informatie voor het gehele schooljaar 2017-2018.

Inrichting onderbouw en leerplein groep 6,7 en 8
Op een van de informatieavonden over de samenvoeging werd er gevraagd of er vanuit Fluenta nu ook extra geïnvesteerd zou worden. We zijn blij u te kunnen melden dat Fluenta geld beschikbaar heeft gesteld om onze onderwijskanteling nog beter vorm te kunnen geven. In alle klassen gaan we werken met een vaste kring, in de onderbouw (groep 1/2 en 2/3) worden ook de lokalen opnieuw ingericht. Het leerplein in de hal boven wordt helemaal opnieuw ingericht met een amphitheaterhoek, staande werkplekken, treinzits en picknictafels. In de laatste week van de zomervakantie zal het merendeel van de nieuwe inrichting geleverd en geplaats worden.
In de herfstvakantie zal ook een stuk van de wand tussen groep 8 en het leerplein groep 6, 7 en 8 weggehaald worden. Dit om het plein nog toegankelijker te maken en het zicht erop vanuit de groep te vergroten.
Stichting Fluenta ondersteunt onze visie en stelt middelen beschikbaar om deze vorm te geven. We zijn hier erg blij mee!

Een impressie:

Speeltoestel van Groenvliet
In de zomervakantie zullen twee speeltoestellen van het Groenvlietplein verplaatst worden naar het schoolplein op Het Baken. Zo nemen we een stukje van het Groenvlietplein mee. 

Afscheid kinderen
Ook dit jaar nemen we afscheid van een aantal gezinnen. Maandag- en dinsdagavond hebben we al afscheid genomen van de kinderen van groep 8.
Op locatie Het Baken verhuizen een aantal kinderen buiten IJsselstein of zelfs naar Engeland. Op locatie Groenvliet heeft de samenvoeging met locatie Het Baken gemaakt dat een aantal ouders kiest voor een andere basisschool dichterbij huis. Jammer, maar heel begrijpelijk. We wensen iedereen die naar een andere school gaat heel veel succes en plezier op de nieuwe school!

Afscheid collega's
Ook collega's nemen afscheid. Juf Sonja, Juf Nora, Juf Katerni en meester Ed wensen we heel veel succes en geluk! We zien jullie vast nog een keertje terug! 
We bedanken ook onze studenten voor hun leer-kracht. Jiska en Joelle, geweldig wat een inzet. Dank jullie wel! 

Gedicht "Geluk gewenst"  een zegen voor onderweg
Dat de zon je pad mag verlichten.
Dat vergezichten je blik mogen verruimen.
Dat je horizon vergroot wordt
door de ontmoeting met anderen. 

Dat je je zorgen achterlaat.
Dat je de wind in de rug mag hebben.

Dat de kracht van de Eeuwige
met je meegaat op je weg.

Dat je mag vinden wat je zoekt.
Dat je deelt wat je hoopt.
Dat het geluk je pad zal kruisen
en dat je het ziet en oppakt. 

Berichtje van juf Katerini
Beste ouders/verzorgers en kinderen van de Pijler,
Na ruim 16 jaar op de Pijler gewerkt te hebben, waarvan 15 op het Baken en 1 jaar op Groenvliet, moet ik nu helaas afscheid gaan nemen. Afgelopen dinsdag heb ik een mooi cadeau gekregen van Fluenta en de collega's en heb ik van hen afscheid genomen. Maar ik wil toch via deze weg u, de ouders/verzorgers en jullie, de kinderen ook gedag zeggen. Twee jaar geleden ben ik er enige tijd uit geweest vanwege het overlijden van mijn man. Daarna ben ik begonnen met re-integratie. Jammer genoeg ben ik het laatste jaar lichamelijk zo achteruitgegaan dat het niet meer mogelijk is om een hele dag voor de klas te staan. Dit betreur ik ten zeerste, want ik had nog graag langer blijven werken. Echter, een mens kan wel willen, maar met wilskracht alleen red je het niet, je lichaam moet ook meewerken.
Inmiddels ben ik volledig afgekeurd en is mij een uitkering toegekend. Dit geeft in ieder geval rust op financieel gebied. Als ik na een eventuele operatie met bijbehorende revalidatie weer enigszins mobiel word, wil ik graag vrijwilligerswerk met kinderen gaan doen. Wie weet kom ik nog eens op school terug, al is het dan in een andere 'functie'.
Een warme groet van 'juf' Katerini Spronk

Muziekles op basisschool De Pijler 
Ook in het nieuwe schooljaar zal Marie Paule-Thijssen na schooltijd weer muzieklessen aanbieden op De Pijler.
Voor meer informatie zie de bijlage. 
                                       

Welkom nieuwe leerlingen
Leroi ten Have, Alicia en Maximiliaan Geerings komen volgend schooljaar nieuw bij ons op school. 
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school! 


Agenda 2017-2018

Augustus
21   Eerste schooldag
23   Luizencontrole en MR vergadering
25   Nieuwsbrief 1 + activiteitenkalender
30   Informatieavond groep 1 t/m 8   

September
04   Start feestweek  
05   Creatieve workshops
06   Sponsorloop
07   Jaarfeest 
08   Circusvoorstelling voor ouders om 13:00 uur
22   Studiedag (alle kinderen vrij) 
25   Studiedag (alle kinderen vrij) 
27   Start Kinderpostzegels
28   Kennismakingsgesprekken

Oktober
04   Start Kinderboekenweek en MR vergadering
05   Dag van de Leraar
06   Reünie Groenvliet
13   Nieuwsbrief 2  

Terug naar de vorige pagina