Agenda

Oktober
3: Start Kinderboekenweek
5: Dag van de leraar
5: Studiedag (kinderen vrij)
8: Studiedag (kinderen vrij)
19: Nieuwsbrief 2
19: Maandviering groep 6
19: Herfstvakantie (t/m 28 oktober)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje - extra

Vrijdag 11 november 2016

Langzaamaan komen we steeds dichter bij de feestelijkheden in de maand december. Een gezellige maand met veel verschillende activiteiten. Voor het zover is willen wij u, middels deze extra nieuwsbrief, graag over een aantal zaken bijpraten. 
In deze extra nieuwsbrief ook praktische informatie. 

Oudergesprekken op verzoek
We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe gesprekkencyclus waarbij er 4 gespreksmomenten gepland staan. Het eerste moment in september (het startgesprek) en het derde moment in februari/maart (het rapportgesprek) zijn gepland zowel in de middag en avond. Hierbij zijn de leerkrachten van de groep aanwezig. Op deze gespreksmomenten verwachten we alle ouders. 
Het tweede moment in november en het vierde moment in juni is alleen in de middag met de leerkracht die op die dag werkt. Deze gesprekken zijn vrijwillig of op uitnodiging van de leerkracht.  
Van 21 t/m 24 november zijn de oudergesprekken op verzoek, als u de behoefte voelt om in gesprek te gaan met de leerkracht(en) van uw kind(eren), dan bent u van harte welkom! Vanaf maandag 14 november hangen er inschrijflijsten bij de groepen. De gesprekken vinden plaats tussen 15.00 en 16.30 uur en duren 10 minuten. De collega die op de dag dat u inschrijft werkt, zal bij het gesprek aanwezig zijn.

Schoolfruit
Deze week zijn we op De Pijler gestart met het Europees Schoolfruitprogramma. De komende 20 weken ontvangen we voor iedere leerling 3 stuks groente of fruit. Hier zijn we als school natuurlijk erg blij mee! Het fruit wordt iedere dinsdag, woensdag en donderdag tijdens het eet- en drinkmoment op de ochtend gegeten. Iedere week zullen we andere soorten groente en fruit ontvangen. Op de website van HealthyQ kunt u lezen welk fruit er de volgende week wordt geleverd. Kijk voor meer informatie op: http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Leerkrachten-PO/Leveranciers-1/HealthyQ.htm
Wij willen u vragen om ons te helpen het eten van groente en fruit te stimuleren. Als u op de gruitdagen iets mee wil geven naar school, dan kan dit groente of fruit zijn in plaats van een koek. Uiteindelijk is dit natuurlijk wel uw eigen keuze. In de klassen zullen wij gezond (eet)gedrag positief benoemen en treden we niet controlerend op.

Hou je mond gezond
Op 29 november (Het Baken) en 1 december (Groenvliet) geeft Tandartspraktijk Kies & Co gastlessen bij ons op school. Deze lessen zijn ontwikkeld door het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. Doel van het lesproject is het bevorderen van een gezonde mond door het terugdringen van gaatjes en tanderosie en het stimuleren van tandartsbezoek. Daarnaast is het de bedoeling dat kinderen zich bewust worden van het feit dat ze zelf invloed hebben op het gezond houden van een gebit, bijvoorbeeld door op een goede manier te poetsen. Aanleiding voor het project is de verslechterde situatie van de kindergebitten in ons land. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 25% van de kinderen zijn/haar tanden slecht of niet goed poetst. 

Klankbordgroepavond
Op woensdag 9 november vond er een klankbordgroepavond plaats met als thema 'Visie op onderwijs, voor nu en in de toekomst!'. De afgelopen maanden hebben wij, als team van De Pijler, kritisch naar onze visie op onderwijs gekeken. We hebben onszelf de vraag gesteld of onze visie nog past in de tijd waarin we nu leven (een snel veranderende wereld) en past bij wat onze kinderen nodig hebben. Vragen die wij onszelf gesteld hebben zijn:

  • Hebben kinderen bij ons plezier in leren?
  • Dagen wij kinderen voldoende uit om zelf na te denken?
  • Staat het kind, de leerkracht of de lesstof bij ons centraal?
  • Bereiden wij onze kinderen wel voldoende voor op een steeds veranderende wereld?
  • Hoe zien wij zelfstandigheid (iets dat we heel belangrijk vinden) terug in de klassen en in de hele school?

Afgelopen woensdag hebben wij ons proces gedeeld met de aanwezige ouders. Zij hebben vanuit hun kijk op opvoeden meegedacht bij het opstellen van een frisse, toekomstgerichte visie. Alle mooie gesprekken die in kleine groepjes en in de grote groep hebben plaatsgevonden, hebben tips en tops opgeleverd waar wij als school weer mee verder kunnen. We vonden het heel fijn dat ouders van beide locaties met ons mee wilden denken!

Kerst en Pasen
De afgelopen jaren was het gebruikelijk om het kerstfeest in de kerk te vieren en het paasfeest op school. Met ingang van dit schooljaar gaan we dit afwisselen. Het ene jaar zal de paasviering in de kerk zijn en het andere jaar de kerstviering. De viering zal in beide gevallen het belangrijkste onderdeel blijven. De viering in de kerk is altijd met ouders en/of opa's en oma's. Over twee jaar zullen we deze wisseling evalueren. 

Kerst
Donderdag 22 december zal de kerstviering op school plaatsvinden. Op beide locaties ziet de viering er als volgt uit: 

16.50 uur: inloop
17.00 uur: kinderen starten in hun eigen klas
17.15 uur: gezamenlijke viering met alle leerlingen en leerkrachten
18.00 uur: eten in eigen klas
18.45 uur: kinderen gaan naar buiten naar hun eigen ouders

Van 18.00 tot 19.00 uur nodigen wij ouders van harte uit om samen te komen op het schoolplein om elkaar daar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten. Later sluiten de kinderen en leerkrachten hierbij aan.

Pasen
De paasviering zal dit schooljaar op donderdag 13 april 's ochtends in de kerk plaatsvinden. Ouders en opa's en oma's zijn hierbij van harte uitgenodigd! Meer informatie hierover ontvangt u op een later moment.


Agenda 2016-2017
November
21-24   Oudergesprekken op verzoek
25        Nieuwsbrief 3

December
5         Sinterklaas
22       Kerstviering locatie Het Baken en Groenvliet
23       Start kerstvakantie (kinderen om 12.00 uur uit)
23       Nieuwsbrief 4

Terug naar de vorige pagina