Agenda

Oktober
3: Start Kinderboekenweek
5: Dag van de leraar
5: Studiedag (kinderen vrij)
8: Studiedag (kinderen vrij)
19: Nieuwsbrief 2
19: Maandviering groep 6
19: Herfstvakantie (t/m 28 oktober)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 9

Woensdag 24 mei 2017

Toekomstperspectief De Pijler
De afgelopen twee weken zijn we met elkaar in een spannend en boeiend proces terechtgekomen. Als eerst zijn op woensdag 17 mei de ouders van locatie Groenvliet van het besluit tot samenvoegen van beide locaties op de hoogte gebracht. Het was voor ons (directie en bestuur) een lastige boodschap om te brengen, maar jullie ouders kantelden dit volledig, met elkaar.
De aanwezige ouders hebben overwegend positief gereageerd en vooral de kansen en mogelijkheden gezien van de samenvoeging. 
Het besluit dat genomen is om onze twee locaties samen te voegen per 1 augustus 2018 heeft gemaakt dat we opnieuw zijn gaan nadenken over de groepsindeling voor komend schooljaar. Wetende dat we toch samen gaan, vonden we het verstandig om onze gemaakte groepsindeling te heroverwegen. Dit hebben we op dinsdag 23 mei tijdens de ouderavond met de aanwezige ouders besproken. Ongeveer 90 ouders en bijna alle collega's waren op deze avond aanwezig. 

We hebben op deze avond de verschillende mogelijke groepsindelingen voor komend schooljaar laten zien en toegelicht. Daarna hebben we onze voorkeur als team uitgesproken en toegelicht. In kleine groepen hebben we vervolgens de volgende vragen besproken:
Kunt u zich vinden in de voorgestelde groepsindeling 2017-2018? Waarom wel of waarom niet?
Welke belangrijke adviezen wilt u ons als team meegeven?

Onze duidelijke voorkeur voor een groepsindeling maakt dat de samenvoeging mogelijk vervroegd wordt en wel per 1-8-2017. Ouders hebben ons hierover een positief advies meegegeven. 

Het was goed dat er zoveel ouders aanwezig waren op beide avonden. Het was duidelijk dat dit belangrijke avonden waren voor de toekomst van de school en het onderwijs aan uw kinderen. Wij waarderen het zeer dat er zoveel ouders en collega’s aanwezig waren om samen na te denken over de toekomst van De Pijler. We willen jullie bedanken voor de positieve reacties en bereidheid om er samen voor te gaan! 

U begrijpt, we hebben nu als team even tijd nodig om alle adviezen, feedback en aandachtspunten op een rijtje te zetten. Tijdens de studie-tweedaagse op 2 en 6 juni zullen we met het team tot een besluit komen. 
Dit besluit bespreken met onze MR en in overleg met de MR zullen we een goed traject uitzetten. Uiterlijk 15 juni hoort u van ons de groepsindeling voor komend schooljaar, verdeling van de leerkrachten over de groepen en zullen we dan antwoord geven op de geïnventariseerde vragen. Ook in dit proces hebben wij ouders nodig die met ons meedenken en onze spiegel willen zijn! 
Mochten er nog vragen zijn, kom gerust! 

Op donderdag 18 mei hebben alle leerkrachten al heel laagdrempelig aan de kinderen verteld over de samenvoeging. Reacties van leerlingen op besluit:

 • "Leuk, gezellig, wanneer?"
 • "Dan krijg ik meer vriendjes."
 • "Dan moeten we wel aan de school bouwen."
 • "Moet de BSO eruit?"
 • "Vandaag?"
 • "En de juffen en meesters dan?"
 • Juichen
 • "Waarom is dat dan?"
 • "Worden de groepen dan niet te groot (leerling dacht alle leerjaarleerlingen bij elkaar)"
 • "Met schoolvoetbal en Koningsdag waren we ook al samen, het zijn leuke kinderen"
 • Gelaten, weet niet zo goed wat dit betekent.
 • "Mag mijn tafeltje dan wel mee?" 
 • "Hoe doen we dat met de schoolshirts? Zij hebben blauw en wij rood." Reactie medeleerling: "Paars!"

Mooi om te zien hoe flexibel en positief de meeste kinderen reageren. Veel kinderen kennen elkaar ook al. 
Goed om ons te realiseren dat er ook kinderen zijn die speciale aandacht nodig hebben bij de samenvoeging, kinderen waarbij het niet vanzelf gaat. Hier zullen we met ouders goed moeten afstemmen wat er nodig is. 

Hoe nu verder? 
Wij gaan zeker verder op de ingeslagen weg met de nieuwe ontwikkelingen; “De Kanteling” die we hebben ingezet verder uitbouwen. “Kantelen” op De Pijler staat voor het op een andere manier denken, kijken en organiseren van ons onderwijs. We zijn op bezoek geweest op andere scholen met een totaal ander onderwijsconcept, hebben gesprekken gevoerd met de leerkrachten en directies, hebben onderzoeken en artikelen over deze onderwijsveranderingen gelezen en hebben een aantal dingen “uitgeprobeerd”. De pilot leertuin lezen, de staande werkplekken, maar ook de leerlijn “leren leren”, waarbij veel aandacht is voor eigenaarschap en zelfstandig werken. Daarnaast natuurlijk het grote project “Pret met Rep”, waarbij het onderzoekend leren met de geïntegreerde zaakvakkenmethode Da Vinci centraal stond.
Samenvoegen biedt hierbij kansen, kansen die onze Kanteling van het onderwijs alleen maar zullen versterken. Meerdere leerkrachten kunnen meer instructies geven op verschillende niveaus, kunnen ook samen hun lessen voorbereiden en leren van en met elkaar. Dit geeft ook meer ruimte en tijd om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te begeleiden. We hebben dit ervaren met de pilot van de leestuin, in de leestuin met elkaar aan het werk zijn, zien hoe een andere leerkracht dit doet, de ontwikkeling van kinderen samen bespreken. “Van mijn klas naar onze kinderen.”
Samenvoegen biedt ook voordelen, met name op het gebied van voldoende mogelijkheden voor sociale interacties tussen kinderen, meer mogelijkheden in de samenstellingen van de groepen, efficiëntere inzet van het personeel.
Samenvoegen betekent ook de kwaliteiten van beide locaties meenemen, een nieuwe naam, een nieuw logo, kennismakingsactiviteiten tussen kinderen en ouders, een heel zorgvuldig proces lopen waarbij we van twee locaties één nieuwe school maken. Waarbij we gaan voor 1+1=3!  We gaan voor “een toekomstgerichte protestants christelijke basisschool die levensvatbaar is voor nu en in de toekomst!”

 Mobiliteit van collega's
Komend schooljaar hebben we ook weer te maken met krimp. Dit betekent dat er een aantal collega's naar een andere school binnen Stichting Fluenta zulllen gaan.
Collega's die zich jaren lang intensief  en betrokken hebben ingezet voor onze school. We vinden het jammer dat ze weg gaan en wensen ze heel veel succes op hun nieuwe werkplek. 
U hoort van ons nog hoe we afscheid nemen van deze collega's.
Ed Janssen, Nora Kuiper en Sonja Hogeveen zullen komend schooljaar niet meer op De Pijler werkzaam zijn. Ook Katerini Spronk neemt afscheid van De Pijler. 

Welkom nieuwe leerlingen
Op locatie Het Baken zijn dit Marli Heil en Sterre Oudhof in groep 1 en Joulian al Sahwe  in groep 6.
We wensen jullie  een fijne tijd bij ons op school! 

Project: Pret met Rep
De afgelopen twee weken hebben in het teken gestaan van ons project "Pret met Rep". Tijdens het project hebben we onze nieuwe zaakvakkenmethode DaVinci uitgeprobeerd en ook de ateliermiddagen stonden in het teken van het project. Kortom, we hebben gekozen voor samenhang. Na een spannende opening met echte reptielen, waaronder drie slangen, zijn de kinderen op een onderzoekende manier aan de slag gegaan met het project. Door middel van een mix van instructies, opdrachten, creatieve creaties, mindmappen en zelf onderzoek doen heeft ieder kind zich verdiept in een bepaald dier of een bepaalde diersoort. Natuurlijk hebben we oog voor de opbrengsten, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie, maar met name het proces dat de kinderen doormaakten stond centraal. In de onderstaande video ziet u meer van dit boeiende proces, dat we volgend schooljaar verder uit gaan bouwen.

 


Herinnering studietweedaagse 2 en 6 juni (alle kinderen vrij)
We zullen met het team, onder begeleidng van Irene Harmsen, verder werken aan de kanteling van ons onderwijs. Op de agenda staat een stuk evaluatie van dat waar we afgelopen jaar een begin mee hebben gemaakt: de leertuin lezen, het "leren leren" en de geïntegreerde zaakvakkenmethod Davinci. Ook staat het werken met met dag- en weektaken, de implementatie van de nieuwe Schatkist methode en het werken in groep 1/2 en 3 op de agenda. 
 

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van ebooks tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar. 

Agenda 2016-2017

Mei
24   Nieuwsbrief 9 
29   Start Avond4daagse IJsselstein

Juni
01   Afsluiting Avond4daagse IJsselstein
02   Studiedag (alle kinderen vrij) 
04-05 Pinksterweekend
06   Studiedag (alle kinderen vrij) 
07-09  Kamp groep 8
07   Koffieochtend locatie Groenvliet
09   Maandviering groep 1/2 locatie Het Baken
13   Schoolreisje groep 1 t/m 7 
14   MR vergadering
16   Maandviering groep 5/6 locatie Groenvliet 
19   Rapport 2 mee
19-22 Oudergesprekken (op verzoek) 
23  Gebedsgroep
 


 

Terug naar de vorige pagina