Agenda

Oktober
3: Start Kinderboekenweek
5: Dag van de leraar
5: Studiedag (kinderen vrij)
8: Studiedag (kinderen vrij)
19: Nieuwsbrief 2
19: Maandviering groep 6
19: Herfstvakantie (t/m 28 oktober)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 8

Vrijdag 21 april 2017

De meivakantie staat voor de deur. Na de vakantie gaan we de laatste periode in tot de zomervakantie. Een tijd met veel bijzondere activiteiten zoals het grote project "Pret met Rep", de avond4daagse, het schoolreisje, het kamp, afscheid groep 8 en natuurlijk ook “gewoon” het leren door onze leerlingen. 
We hopen op mooi weer en wensen jullie allemaal een heerlijke vakantie. We zien de leerlingen graag terug op maandag 8 mei. 

Paasviering
De eerste gezamenlijke paasviering in de Ontmoetingskerk. Het was een mooie viering, wat fijn dat er zoveel ouders aanwezig konden zijn. Er zijn een heleboel foto's gemaakt door Dick van Oostenbruggen. Wanneer u op deze link klikt kunt u alle foto's bekijken:  http://goo.gl/photos/nvgQpBXuNzNbcwkJ9

 
Very Important Peuter ochtend 
Op donderdag 11 mei houden we, net als vorig jaar, weer een open ochtend voor nieuwe ouders. De kinderen uit de groepen 1 t/m 5 hebben deze week een flyer meegekregen. Helpt u ons deze te verspreiden? We willen zoveel mogelijk nieuwe ouders bereiken. Wilt u dit geplande evenement op Facebook ook voor ons delen? Na de vakantie plaatsen we een advertentie in De Zenderstreek. “Hoort, zegt het voort!”. 

                                                                             

Koningsspelen 2017
De kleuters hebben een geslaagde spelletjesochtend gehad en daarna een lekkere lunch op locatie Het Baken. Fijn dat er zoveel ouders waren om te helpen!
Voor groep 3 t/m 8 was het een geslaagde sportdag op de velden van IJFC en tennispark IJTC. Eerst een warming up van Dansja, vervolgens toernooitjes afgewisseld met tennis- en handbalclinics.
Plezier en sportiviteit stonden voorop. Dank ook hier aan de ouders die ons geholpen hebben. 

Het grote project "Pret met Rep"                                                           

Na de meivakantie starten we met het grote project in combinatie met een pilot van de geïntegreerde zaakvakkenmethode Da Vinci. Het thema van het project is: "Pret met Rep". Het gaat over reptielen, amfibieën en vissen.

Op dinsdag 8 mei is er een speciale opening voor de kinderen. De ateliermiddagen staan ook in het teken van het project. U heeft hier inmiddels een mail over ontvangen. Er zijn nog ouders nodig die helpen.... 

Op woensdag 24 mei is de afsluiting van het grote project.
U bent tussen 17:00-19:00 uur van harte welkom om te komen kijken naar wat we geleerd en gemaakt hebben. We hebben er zin in!

Eindtoets Primair Onderwijs groep 8 
Op dinsdag 18 t/m donderdag 21 april hebben de kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets PO gemaakt. Deze toets vervangt de “oude” Cito Eindtoets Basisonderwijs die de kinderen voorheen in februari maakten. De eindtoets wordt landelijk afgenomen. De toets bestaat uit de onderdelen “Rekenen”, “Taal” en “Wereldoriëntatie”. De uitslag verwachten we in mei. De kinderen (en hun ouders/verzorgers) uit groep 8 hebben het schooladvies begin maart ontvangen en zijn aangemeld op de school voor voortgezet onderwijs. 


Ouder Vragenlijsten en Leerling Vragenlijsten
We bedanken de ouders die de voor ons de vragenlijst hebben ingevuld! Van de 156 gezinnen hebben 67 gezinnen de vragenlijsten afgerond. Dit is een responspercentage van 43%. 
We zullen de uitkomsten analyseren en deze met de MR bespreken. De samenvatting van de analyse en welke verbeterpunten we er aangekoppeld hebben, zullen we met u delen in een nieuwsbrief. 
In de groepen 6 t/m 8 hebben we een leerlingenvragenlijst (inclusief welbevinden en veiligheid) afgenomen. Hierbij was de respons 97%, de leerlingen hebben deze vragen op school in de klas ingevuld. 
Ook de uitkomsten van deze vragenlijst zullen we analyseren en met de MR bespreken en de samenvatting en de verbeterpunten die we oppakken naar aanleiding van de leerlingenvragenlijst, zullen we daarna met u delen. 
De leerlingen gaven de school gemiddeld een hoog cijfer. We zijn hier trots op!
Ik voel mij veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer 8,4 
Ik vind het fijn op school; ik geef de school het cijfer 8,7

 


Welkom nieuwe leerlingen
Op locatie Het Baken is dit Fileine Meulenberg. 
We wensen je een fijne tijd bij ons op school! 


Vakantierooster 2017-2018 
Herfstvakantie:       maandag 16 oktober t/m  vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie:        maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2018    
Voorjaarsvakantie: maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018    
Paasvakantie         vrijdag  30 maart t/m maandag 2 april  2018    
Koningsdag            vrijdag 27 april 2018                
Meivakantie            maandag 23 april 2018 t/m vrijdag 4 mei 2018    
Hemelvaart            donderdag 10 mei 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018    
Pinksteren              maandag 21 mei 2018                
Zomervakantie       maandag 16 juli 2018 t/m vrijdag 24 augustus 2018    

De studiedagen zullen we bekend maken zodra we deze weten. 


 

Locatie Groenvliet

De leerlingenraad door Charlotte van Heeswijk groep 8
Wat doen we daar nou eigenlijk? Dat ga ik je vertellen. De leerlingenraad is gemaakt voor kinderen uit groep 5,6,7 en 8. Uit elke groep wordt één iemand gekozen door de klas. Je moest je eerst presenteren. Dan mag je klas stemmen wie ze als vertegenwoordiger willen van hun klas want, dat ben je dan een vertegenwoordiger van je eigen klas. Als vertegenwoordiger vraag je ideeën aan de klas, die jij dan kan vertellen bij de volgende vergadering van de leerlingenraad. Die vergaderingen gaan zo: Er is altijd een vaste leerkracht bij de vergaderingen die zorgt dat alles een beetje goed verloopt. Er is een vaste voorzitter en het maken van de notulen wisselt steeds af. De voorzitter maakt ook de agenda voor de volgende vergadering. De andere kinderen luisteren mee, brengen ideeën in en geven meningen. Voordat de voorzitter de vergadering start, krijgen we eerst altijd wat te drinken. De voorzitter start de vergadering en gaat de punten af die op de agenda staan. Je discussieert met elkaar en overlegt wat er moet gebeuren of anders kan. Hier zijn een paar punten die wij hebben overlegd: pilot zaakvakken, een speciale dag waar de kinderen mee bezig zijn, maar daar kan ik nog niet veel over vertellen, doelen voor voetbal en zo kan ik nog wel even doorgaan. Na een tijdje rondt de voorzitter de vergadering af. De voorzitter vraagt of de kinderen en de leerkracht nog vragen hebben. Dan sluit de voorzitter de vergadering echt af. Wat ik nu ook ga doen, alleen is het geen vergadering. Ik hoop dat ik hiermee jullie wat meer heb kunnen vertellen over de leerlingenraad.

Locatie De Pijler

Gedicht over de leerlingenraad gemaakt door Damar Wielinga groep 8
In de leerlingenraad bespreken we dingen over onze school, vaak zit de agenda dan ook propvol.
Er zitten 4 kinderen in van groep 5 tot 8, die zijn door de klas bedacht.
We beginnen met thee of chocolademelk, want beginnen met wat drinken is goed voor elk.
Het onderwerp dat besproken was, vertellen we aan onze eigen klas.
Daar kan je klas dan wat over zeggen, of samen in een groepje overleggen.
Dat vertel je dan de volgende keer, en zo gaat het altijd elke keer weer.
Dat is echt leuk om te doen hoor, er is ook een voorzitter die zit de vergadering voor.
Kortom het is altijd leuk en gezellig hier, verder hebben we veel plezier. 

Jubileumweek en sponsorloop
Locatie Het Baken bestaat 20 jaar!! Dit vieren we aan het begin van het nieuwe schooljaar. 
Deze speciale feestweek is gepland van 4 t/m 8 september 2017. 
Met de OR van locatie Het Baken hebben we afgesproken om in deze week het Jaarfeest te houden, een sponsorloop te organiseren en......
​Dit betekent dat we het jaarfeest van locatie Het Baken van 29 juni verplaatsen naar de speciale feestweek volgend schooljaar. De muntjes die verzameld zijn bij de Plusactie gebruiken we om een leuke activteit te organiseren in deze week. De voorbereidingen zijn nog in volle gang, zo gauw er meer bekend is laten wij u dit weten.
We willen in ieder geval het 20 jarig jubileum niet zomaar voorbij laten gaan en maken er echt een feest van!
 

Inrichting grote plein
Met de buurtscholen zijn we in overleg over de inrichting van het plein. We merken dat de wijze waarop we nu de fietsen parkeren, het spelen in de weg zit. Daarbij komt dat herhaaldelijk fietsen worden omgelopen of omgevoetbald. Dit is zonde van de fietsen. Op dit moment zijn we hierover in gesprek met de gemeente. Zij hebben aangegeven de fietsenrekken voor ons te willen verplaatsen. Zo gauw duidelijk is wanneer dit gebeurt, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. We zullen dan per school ook aparte plekken krijgen, zodat we beter zicht hebben op de fietsen. We vragen de kinderen dan om de fietsen niet meer rond de bomen te parkeren, hier kunnen we dan weer lekker spelen.
 

Agenda 2016-2017

April
18-20    Centrale Eindtoets groep 8
21         Koningsspelen / Sportdag 
22         Nieuwsbrief 8
24-6      Mei vakantie 

Mei 
08   Start school
09   Opening groot Project "Pret met Rep"
10   Luizencontrole
12   Koffieochtend op locatie Het Baken
12   Gebedsgroep
15   Atelierochtend grote project
17   Atelierochtend grote project
18   Schoolfotograaf locatie Het Baken
24   Afsluiting groot Project 
24   Nieuwsbrief 9 
29   Start Avond4daagse IJsselstein

Juni
01   Afsluiting Avond4daagse IJsselstein
02   Studiedag (alle kinderen vrij) 
04-05 Pinksterweekend
06   Studiedag (alle kinderen vrij) 
07-09  Kamp groep 8
07   Koffieochtend locatie Groenvliet
09   Maandviering groep 1/2 locatie Het Baken
13   Schoolreisje groep 1 t/m 7 

Terug naar de vorige pagina