Agenda

Mei
9: Luizencontrole + MR
10: Hemelvaartsdag (kinderen vrij)
11: Hemelvaartweekend (kinderen vrij)
20: Tweede Pinksterdag (kinderen vrij)
25: Maandviering groep 5

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2017/2018 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 8

Vrijdag 22 april 2016 

Wat een mooie periode met veel bijzondere activiteiten. Na de paasviering en het paasontbijt, de boomfeestdag voor groep 7/8 op Groenvliet, de grote rekendag kwam het verkeersexamen groep 7, waarbij alle kinderen geslaagd zijn! Daarna nog de Sponsorloop op Het Baken, het grote project over Afrika, de afname van de CITO eindtoetsen en vandaag het koningsontbijt en de koningsspelen. Al deze activiteiten hadden we niet kunnen doen zonder het enthousiasme van de kinderen, de leerkrachten en de helpende handen van de ouders! Dank jullie wel daarvoor! Ook de muzikale uitvoering van het project "Afrika" en de project tentoonstelling was niet zo goed gelukt zonder alle extra ouderhulp. Wij kijken terug op een zeer geslaagd project. 
 

Personeel
Afgelopen donderdag zijn zowel juf Hanny ter Keurs als juf Nora Kuiper even op school geweest. Beide collega's zijn nog niet zover om te starten met hun re-integratie. Goed om deze collega's te zien en te spreken. 

Bericht van Hanny: 
Aan ouders, kinderen en collega's van de Pijler,
Het is alweer een tijdje geleden dat ik iets van me heb laten horen. Het is vreemd om al zo'n tijd thuis ziek te zijn, terwijl je gedachten nog vaak op school vertoeven. Het gaat naar omstandigheden goed met me. De behandelingen zijn afgerond, de eerste controles zijn geweest en zien er goed uit. Ik merk wel dat ik nog snel vermoeid ben en minder energie heb dan voorheen. Ik moet leren omgaan met het verdelen van mijn energie over de dag, en leren accepteren dat ik niet meer de oude zal zijn wat betreft uithoudingsvermogen en kracht. Ik ben blij dat ik mijn gewone dagelijkse dingen kan doen, en dat ik nog zoveel heb om van te kunnen genieten ! 
Dat doe ik dan ook maar. Gisteren ben ik al even op de Pijler geweest voor een kopje koffie!
met vriendelijke groet,
Hanny ter Keurs
 

Groepsindeling 2016-2017
Achter de schermen zijn we al druk bezig met de formatie. Hoeveel leerlingen zijn er op de teldatum 1 oktober 2016, hoeveel formatie krijgen we daarvoor en hoeveel groepen kunnen we daarmee maken?
Snel werd duidelijk dat we met de financiële middelen die horen bij ons leerlingaantal op 1 oktober 2016 niet de gewenste 10 groepen konden maken. Dit heeft er toe geleid dat we een frictie aanvraag hebben gedaan bij stichting Fluenta. (Bovenschoolse frictie is er om daar waar knelpunten liggen wat betreft mogelijke groepsindeling extra middelen in te kunnen zetten.) We zijn erg blij u te kunnen melden dat we een groot deel van deze frictie toegewezen hebben gekregen.   
We kunnen hierdoor komend schooljaar weer gaan werken met 4 groepen op locatie Groenvliet en 6 groepen op locatie Het Baken. Dit heeft positieve gevolgen voor de leerlingen aantallen per groep en de mogelijk verdeling van de kinderen over de groepen op Het Baken. Hoe dit er precies uit gaat zien zullen we de komende periode met elkaar bespreken. Dit is afhankelijk van het aantal doublures, verhuizers en het aantal kinderen per groep met specifieke onderwijsbehoeftes. Binnen de laatste MR vergadering hebben we uitgebreid gesproken over de formatie 2016-2017.
Wel is het goed om ons te realiseren dat we, willen we met 10 groepen kunnen werken, alle lesgebonden uren van de collega's in moeten zetten om de groepen te bemensen. Daar waar we andere jaren deze uren ook voor extra taken konden inzetten hebben we dit nu echt nodig om te kunnen werken met 10 groepen. Dit heeft de consequentie dat er mogelijk naast een leerkracht die 4 dagen werkt op de andere dag verschillende collega's ingezet worden. We zullen dit zoveel mogelijk proberen te clusteren. 

Procedure nieuwe adjunct
Het bericht van Hans om eind van dit schooljaar zijn adjunct taak neer te leggen was voor velen een verrassing. Voor Hans zelf ook een hele stap. Alle begrip ook! Als nieuw gestarte directeur van De Pijler waardeer ik het zeer dat Hans dit schooljaar nog zijn taak als adjunct heeft willen uitvoeren. Ik ben zeer dankbaar voor de wijze waarop Hans mij heeft gesteund, wegwijs heeft gemaakt binnen de scholen en de gemeente IJsselstein en hoe we de afgelopen periode hebben samen gewerkt. Gelukkig zal Hans als groepsleerkracht en teamlid gewoon werkzaam op De Pijler blijven. 

Inmiddels is voor de nieuwe adjunct directeur de sollicitatieprocedure gestart. Er is een benoemingsadviescommissie samengesteld. Hierin zitten: Ida Kleinloog (leerkracht Groenvliet en MR-teamlid), Jet van Beeten (leerkracht Het Baken), Nelleke van Heeswijk (MR ouderlid), Jannita Witten (personeelsfunctionaris) en ik zelf als voorzitter.  
De MR en het team hebben nagedacht over de profielschets voor de nieuwe adjunct directeur. De vacature is verspreid binnen Stichting Fluenta. Zo gauw er meer bekend is zullen wij u op de hoogte brengen. 

Nieuwe website
Fijn dat er zoveel ouders positief hebben gereageerd op de nieuwe website. We zijn ook blij met de feedback die we hebben gekregen, optimaliseren van onze nieuwe website zorgt alleen maar voor nog meer lees- en kijkplezier. Een aantal punten hebben we al kunnen veranderen. Belangrijkste punt van feedback was het missen van de Pijler jaaragenda op de website, deze kunt u inmiddels terug vinden onder het kopje ouders- jaaragenda. Dit is de meest actuele versie van de jaaragenda. Ook gaf een aantal ouders aan graag nog eens wat foto's van de oude website te willen halen. Momenteel zoeken we nog naar mogelijkheden hiervoor. 
Blijft u ons vooral van advies en feedback voorzien, hier worden we met elkaar alleen maar beter van!
Wist u trouwens dat we ook een eigen  De Pijler facebookpagina hebben? Kijk op eens op https://www.facebook.com/cbsdepijler. 

Vakantierooster 2016-2017 

Herfstvakantie                          17 oktober 2016  t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie                           26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie                     27 februari 2017 t/m 3 maart 2017
Paasvakantie                           14 april 2017 t/m 17 april 2017
Mei- of Tulpvakantie                  24 april 2017 t/m 5 mei 2017
Hemelvaart                               25 mei 2017 t/m 26 mei 2017
Pinksteren                                5 juni 2017    
Zomervakantie                          10 juli 2017 t/m 18 augustus 2017

Studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn: 
Vrijdag 30 september 2016
Maandag 3 oktober 2016
Vrijdag 24 februari 2016
Dinsdag 6 juni 2017
* Er wordt door stichting Fluenta nog 1 gezamenlijke studiedag gepland op een woensdag. Zo gauw we deze weten zullen we deze communiceren. 

Wij snappen Snappet!
Ruim twee jaar terug hebben drie Fluentascholen een sprong in het diepe gemaakt. De Ark, De Pijler en De Brug gingen werken met rekenonderwijs volgens Snappet. Geïnspireerd door een aantal gebruikers van Snappet en na het brengen van een bezoek aan een “Snappetschool” hakten de directies en de ICT-ers de knoop door. Een aantal groepen op elke school ging een pilot aan. Het mooie van Snappet is dat je het prima in samenhang met je bestaande rekenmethode kan gebruiken. We zagen nog veel meer voordelen: de kinderen worden meer individueel en adaptief begeleid. De leerkracht heeft op zijn monitor in een klap een overzicht van zijn groep. Bovendien: nakijken hoeft niet meer, je hebt tijd om de volgende dag nog beter voor te bereiden! Al die voordelen blijken waar te zijn. Hoewel we natuurlijk met startproblemen te maken hadden (bijvoorbeeld een goed wifi netwerk) voldeed het werken met Snappet aan de verwachtingen. Het vraagt een verandering in het denken over ons onderwijs: op deze manier kan met rekenen ieder kind op zijn of haar niveau aan het werk! En de leerling krijgt direct feedback en uitleg indien een opdracht niet voldoende begrepen werd. Dit adaptieve onderwijs vraagt een adaptieve houding van de leerkracht. 

Inmiddels zijn we met de drie scholen zo enthousiast dat we graag de volgende nieuwe fase met Snappet willen ingaan. Mede naar aanleiding van een positief onderzoek van de Universiteit van Twente over het gebruik van Snappet, gaan we inzetten op het werken met rekenleerlijnen. Dit betekent dat we langzaam maar zeker de rekenmethode zullen gaan loslaten en ons focussen op: Hoe maken we het curriculum pasklaar voor de kinderen. Snappet biedt hier veel mogelijkheden toe en die mogelijkheden ontwikkelen zich steeds verder. Concreet is de eerste stap: Geen les- en werkboeken meer voor de kinderen van groep 4 t/m groep 8, maar werken op een device (computer, tablet of chromeboek). Essentieel is een goede begeleiding bij dit traject. We zullen begeleid worden door een groep experts van L21. Zo willen wij graag vorm gaan geven aan ons beeld op het 21e eeuwse leren: Techniek en onderwijs; hand in hand. 

Voor De Pijler betekent dit:

  • Dat op beide locaties ons WIFI helemaal vernieuwd moest worden en dit recent ook gebeurd is.
  • Groep 4 t/m groep 6  vanaf volgend schooljaar met rekenen werkt op een tablet. 
  • Er voor komend schooljaar voor alle leerlingen in groep 7 en 8 touchscreen chromebooks zijn besteld! Zij werken vanaf volgend schooljaar met rekenen met Snappet op de touchscreen chromebooks. 

De 4 meiviering 
Wellicht te overvloede brengen wij de 4 mei herdenking op het Kronenburgplantsoen langs deze weg nogmaals onder jullie aandacht. 
Net als voorgaande jaren leggen we met de aanwezige kinderen rode rozen en een krans bij het monument tijdens deze plechtigheid. Speciaal op verzoek van het Vrijheidsfestival  vragen wij u en de kinderen aandacht te hebben voor het speciale moment dat voorafgaat aan de stille tocht. In de basiliek zal een moment van overdenking zijn waarvoor ook onze kinderen nadrukkelijk zijn uitgenodigd. Deze overdenking begint om 18.30 uur.
De basiliek is vanaf 18.15 uur geopend. Na deze bijeenkomst zullen we om 19.30 uur in een stille tocht naar het monument vertrekken waar om 20.00 uur een minuut stilte wordt gehouden en bloemen en kransen bij het monument worden gelegd. 

Welkom nieuwe leerlingen
Op locatie Groenvliet zijn dit: Eva Wallenburg en Nour Bakhash 
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!   


 

Locatie Het Baken
Op donderdag 26 mei komt de schoolfotograaf op locatie Het Baken. Broertjes en zusjes die op school zitten worden onder schooltijd gefotografeerd.
De kinderen die hiervoor speciaal naar school komen kunnen na 14:00 uur op de foto.  

Locatie Groenvliet
Misschien is het u al opgevallen dat er binnen de school verschillende stickers met nummers hangen, ook staan er overal dozen, kratten en spullen verspreid over de school en vandaag is er een container geplaatst voor de school. Wat gaat er gebeuren? Nee we gaan echt (nog) niet verhuizen.... We houden deze week en volgende week de grote opruiming zodat er werkzaamheden tijdens de meivakantie kunnen plaatsvinden.   
De gemeente heeft besloten om een brede school te gaan bouwen aan de Touwlaan waar drie scholen (de Touwladder, de Fatima en De Pijler locatie Groenvliet) een eigen plek krijgen. 
De verwachting is dat we daar in 2019 naar toe verhuizen, de ervaring met bouwplannen leert dat dit ook nog wel eens een jaar later zou kunnen zijn. Hierop kunnen we en willen we niet wachten.  In overleg met de werkgroep PR is naar voren gekomen dat we iets met de uitstraling van het gebouw moeten doen. Dit is de reden waarom we begin van dit schooljaar een interieur adviseur in de arm hebben genomen. Hoe ziet ons gebouw eruit en wat kunnen we doen om voor de komende periode dit gebouw zo aantrekkelijk mogelijk te maken?   
We vinden het belangrijk om de sfeer en de uitstraling van het huidige gebouw aan te pakken. Naast dat het fijn is voor kinderen en collega's om in een opgeruimde en opgeknapte school te leren en te werken denken wij dat het ook goed is voor de PR. 
De school krijgt aan de binnenkant een "low-budget" metamorfose met veel kleur en behang.  Daarnaast vinden we de uitstraling naar buiten toe erg belangrijk, hiervoor komt op alle ramen een strook met vrolijke afbeeldingen. Een aantal van deze afbeeldingen zijn gemaakt door leerlingen van groep 7 en 8. Spannend hoe het er uit komt te zien! In de meivakantie gaat het allemaal gebeuren. Nieuwsgierig geworden naar de kleuren, volg ons op; www.facebook.com/cbsdepijler 

April

27       Koningsdag, alle kinderen vrij   
30       Start mei vakantie (tot en met maandag 17 mei)  

Mei

4          Meiviering IJsselstein
15        Eerste Pinksterdag 
16        Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij
26        Schoolfotograaf op Het Baken

Juni

1         Schoolreisje groep 1 t/m 7 
3         Nieuwsbrief 9 
6         Studiedag De Pijler, alle kinderen vrij
7         Studiedag De Pijler, alle kinderen vrij
15       Schoolkamp groep 8 Het Baken en Groenvliet
16       Schoolkamp groep 8 Het Baken en Groenvliet
17       Schoolkamp groep 8 Het Baken en Groenvliet 


 

Terug naar de vorige pagina