Agenda

Oktober
3: Start Kinderboekenweek
5: Dag van de leraar
5: Studiedag (kinderen vrij)
8: Studiedag (kinderen vrij)
19: Nieuwsbrief 2
19: Maandviering groep 6
19: Herfstvakantie (t/m 28 oktober)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 7

Nieuwsbrief vrijdag 31 maart 2017

Paasviering donderdag 13 april 
"Als iemand heel gelukkig is, zeggen mensen weleens: Hij is de koning te rijk. In de Bijbelverhalen van de Veertigdagentijd gaan we met Jezus op weg naar Pasen. Jezus laat zien wat echte rijkdom is. Je bent echt rijk, als je veel te geven hebt. Jezus maakt mensen gezond en gelukkig. Hij is bereid om alles te geven – zelfs zijn eigen leven. Hij maakt mensen de koning te rijk."  

Dit jaar vieren wij het Paasfeest op donderdag 13 april in de Ontmoetingskerk. Centraal in de viering staat het Paasverhaal. Kinderen uit verschillende bouwen hebben een inbreng in de viering.
De viering start om 11 uur en duurt tot 12 uur. Daarna begint het Paasweekend, alle kinderen zijn om 12 uur uit! 
Wij realiseren ons dat de tijden van de Paasviering (te) laat gecommuniceerd zijn, ondanks dit hopen we dat u in de gelegenheid bent om de viering met ons mee te maken.
Na afloop kunt u uw kind(eren) mee naar huis nemen of ophalen bij de Ontmoetingskerk. De kinderen die naar de BSO gaan, gaan mee terug naar school en worden daar door de BSO opgehaald.
 

Informatieavond donderdag 30 maart 2017 
Wat een grote opkomst, ongeveer 60 ouders! Wat fijn dat jullie er waren.
Er heerste een positieve sfeer, veel ouders geven aan dat ze voor een kanteling zijn. Natuurlijk leven er ook nog veel vragen, mitsen en maren… en is veranderen ook best spannend. 
Ook de kinderen uit de leerlingenraad waren aanwezig om te vertellen wat zij van de nieuwe manier van werken vinden en hoe ze het nu ervaren in de Pilot van de leestuin.
Vol trots heb ik als directeur rondgelopen en genoten van de inspirerende verhalen van de leerkrachten en de mooie gesprekken die hierna ontstonden.
Wat duidelijk voelbaar was, is het vertrouwen bij veel van de ouders. Aan het eind van de avond zijn er ook vragen op flappen geschreven over de verandering van ons onderwijs. 
Wij zullen deze vragen beantwoorden in een speciale nieuwsbrief over de veranderingen van ons onderwijs op De Pijler. De Pijler 2.0! Ook zullen wij hierin een korte samenvatting geven van dat wat er gepresenteerd is op de informatieavond. 
Deze speciale "kantel" nieuwsbrief zal verstuurd worden met de volgende nieuwsbrief.   
Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen? Kijk dan de filmpjes die geregeld gemaakt en gedeeld worden. Zij geven een mooi beeld van hoe de nieuwe onderwijsontwikkelingen al merkbaar zijn voor uw kind. 

Oudervragenlijsten: "Wilt u onze spiegel zijn?" 
Elke vier jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek bij ouders. Dit schooljaar is deze vragenlijst weer aan de orde. Wij werken op De Pijler continue aan de verbetering van onze kwaliteit. 
Vandaar dat we aan onze leerlingen, ouders en leerkrachten vragen hoe zij tegen onze school aankijken. Op deze manier krijgen we een scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek, en des te beter kunnen we onze kwaliteit optimaliseren.
Per gezin is het mogelijk om 1 vragenlijst in te vullen. Het gaat om het gemiddelde beeld dat u van de school, de klas of de leerkracht heeft. Niet per individuele groep of leerkracht. 

Op dit moment hebben van de 156 gezinnen, 27 gezinnen de vragenlijst ingevuld. Dit is een te lage respons om een goed beeld te krijgen van hoe er naar de school gekeken wordt en welke conclusies we hieruit kunnen trekken. Uw antwoorden worden absoluut anoniem verwerkt. Het invullen kost u slechts 10 minuten. U zou ons er echt mee helpen, wanneer ook u de vragenlijst voor ons zou willen invullen. 

Koningsdag-fietsen.
De kleuters van de beide locaties fietsen met hun mooie versierde fietsen op donderdag 20 april vanaf 13.30 uur. 
Dit gebeurt op de eigen locatie.
We hopen natuurlijk dat u de kinderen komt aanmoedigen!


 

Koningsspelen/Sportdag op vrijdag 21 april 2017
Groep 1/2
Op vrijdag 21 april gaan alle kleuters (van de beide locaties samen) lekker samen bewegen tijdens de kleuter-koningsspelen! 
We doen dit op locatie Het Baken. We vragen de ouders van locatie Groenvliet hun kind om 08:30 uur te brengen op Locatie Het Baken en ze daar om 14:00 uur op te halen. 
Mocht u uw andere kinderen op moeten halen op locatie Groenvliet dan kunt u uw kind iets eerder komen ophalen. 

Groep 3 t/m 8 houdt de sportdag op de velden van IJFC.
Het sportpark gaat open vanaf 8.45 uur (i.v.m. het wegbrengen van de kleuters). Mocht het voor u lastig zijn om uw kind(eren) pas om 8.45 uur naar het sportpark te brengen, dan kunt u al vanaf 8.30 uur terecht. Er zullen dan leerkrachten bij de ingang staan die uw kind(eren) op te vangen. 
Om 09.00 uur willen we daadwerkelijk starten met het programma door middel van een warming-up van Dansja.
Om 12.00 uur eindigt de sportdag en gaan we lopend terug naar de scholen voor het middagprogramma op school. De kinderen zijn gewoon om 14.00 uur uit.

Natuurlijk kan deze dag (in groep 1 t/m 4) niet zonder de hulp van ouders. Via de mail ontvangt u van de leerkrachten van uw kind hierover meer informatie. 

We hebben zin in een gezellige en sportieve dag!   

Week van de Lente Kriebels 2017
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarin in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt. De Week van de Lentekriebels liep van 20 tot en met 24 maart 2017 en had als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en te leren hierin verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat.
Dit project werd gecoördineerd door Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. De regionale GGD’en ondersteunden de scholen in hun regio tijdens het opzetten en uitvoeren van de Week van de Lentekriebels. Het project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Meer informatie hierover vindt u op: http://www.weekvandelentekriebels.nl/

Het kan zijn dat uw kind thuis kwam met verhalen hierover. Het is belangrijk dat u ook zelf met uw in kind hierover in gesprek gaat. Het is vaak een onderwerp dat gevoelig ligt, waar niet iedereen makkelijk over praat. Toch is het heel zinvol en verstandig ook hierover met uw kind te praten.

Actie Schoenmaatjes
In december hebben wij meegedaan met actie Schoenmaatjes. We hebben toen met z’n alle 15 dozen gevuld om in te leveren. Vorige week hebben te horen gekregen dat onze schoenendozen uitgedeeld zijn in Ghana.
In totaal heeft Edukans met hun actie 70.000 kinderen blij kunnen maken met een schoenendoos.
Voor ons lijkt het een kleinigheidje maar voor de kinderen daar is het een enorm cadeau.
Een vader vertelde aan Edukans:  ”Normaal gesproken gaan mijn kinderen na schooltijd altijd de straat op. Daar is het niet veilig, maar nu blijven ze thuis omdat ze iets hebben om mee te spelen.”
Iedereen bedankt voor jullie inzet en het is zeker de moeite waard om nog eens mee te doen met deze fantastische actie!

Locatie Groenvliet

We hebben de schoolfotograaf moeten verzetten, omdat groep 8 van locatie Groenvliet op woensdag 5 april op schoolreis gaat naar attractiepark Duinrell in Wassenaar. Deze reis hebben ze gewonnen met de verkoop van Kinderpostzegels. 
De schoolfotograaf komt nu op 4 april. Ouders die een foto willen van al hun kinderen, maar kinderen hebben die nog niet of niet meer op locatie Groenvliet zitten, kunnen dit doen tussen 14:00 - 15:00 uur. 
Wilt u dit laten weten aan Eline (moeder van Ronan, groep 4) of Alexandra (moeder van Janna, groep 1, Finn, groep 3, Lieke groep 5)?

Agenda 2016-2017

Maart
31     Nieuwsbrief 7 

April
05         Groep 8 locatie Groenvliet uitje Kinderpostzegelactie
06         Open ochtend voor nieuwe ouders: Very Important Peuters
06         Verkeersexamen groep 7: theorie
07         Maandviering groep 3/4 locatie Groenvliet
11         Nationale buitenlesdag
12         Paaslunch locatie Groenvliet
13         Paasontbijt locatie Het Baken
13         Paasviering in de Ontmoetingskerk 11:00, kinderen om 12:00 uur uit!
14         Goede Vrijdag
16-17    Pasen
18-20    Centrale Eindtoets groep 8
21         Koningsspelen / Sportdag 
22         Nieuwsbrief 8
24-6      Mei vakantie 

Mei 
08   Start school

Ingekomen post

Verzoek namens de Avondvierdaagse-IJsselstein: oproep voor verkeersregelaars!|

Maandag 29 mei t/m donderdag 1 juni is de avondvierdaagse er weer. Nu is er bij de avondvierdaagse-IJsselstein een tekort aan verkeersregelaars en willen ze via deze weg een oproep plaatsen dat ouders zich kunnen aanmelden als verkeersregelaar voor 1 of meerdere dagen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij a4dverkeerijss@gmail.com. Ze zullen hiervoor een e-learning moeten afnemen. De e-learning kost hooguit 30 min van uw tijd en is gratis.

Hou ’t Schoon van RTL Telekids zoekt enthousiaste kinderen (8-12 jaar) uit de gemeente IJsselstein!
Het televisieprogramma Hou ’t Schoon van RTL Telekids komt dit jaar naar uw gemeente!
Gemeente IJsselstein wil meer bewustzijn creëren onder basisschoolleerlingen van 8 tot en met 12 jaar over het belang van een schone leefomgeving en het feit dat we hier met elkaar verantwoordelijk voor zijn.
In de bekende spelshow Hou ’t Schoon, waarin humor en spanning samengaan, wordt de bewustwording van het tegengaan van zwerfafval op een speelse manier vergroot. Twee teams uit twee verschillende wijken van een gemeente strijden tegen elkaar met uitdagende spellen en opdrachten. Kandidaten en kijkers komen zo op een op een leuke en leerzame manier in aanraking met het onderwerp zwerfafval.
Het slimste team dat de buurt het meest schoon heeft gemaakt, wint een feestelijke buurtbarbecue!
In de bijlage kunt u meer lezen over deze actie. 

Rabobank IJsselsteinloop 4 Kids
Op zaterdag 3 juni 2017, de zaterdag voor Pinksteren, zal om 09:00 uur het eerste startschot gegeven worden voor de 35e editie van de IJsselsteinloop. De dag zal van start gaan met de IJsselsteinloop 4 Kids. De inschrijving voor de Rabobank IJsselsteinloop 4 Kids 2017 is via de website www.ijsselsteinloop.nl geopend. De organisatie is druk bezig om alle basisscholen te benaderen en van de nodige informatie te voorzien. De verwachting is dat er weer honderden kids aan de start verschijnen. Dit jaar zal er buiten het bekende IJsselsteinloop T-shirt, een extra mooie herinnering worden gegeven in vorm van een medaille. Voor de groepen 3 en 4 is er een parcours van 1 km en voor de groepen 5 t/m 8 is er een parcours van 2 km. Inschrijven op de dag van de loop kost € 5,00 en kan alleen tegen contante betaling.

Leerlingen van basisscholen binnen en buiten IJsselstein kunnen mee doen aan de Rabobank IJsselsteinloop 4 Kids door in te schrijven via de website http://www.ijsselsteinloop.nl/cgi-bin/insjeugd1.pl voor slechts € 3,50 per kind. Voor de groepen 3 en 4  is er een parcours van 1 km en voor de groepen 5 t/m 8 is er een parcours van 2 km. Inschrijven op de dag van de loop kost € 5,00 en kan alleen tegen contante betaling.
Het grootste deel van de inschrijfgelden van de IJsselsteinloop en de IJsselsteinloop 4 Kids komt ten goede aan 2 goede doelen:

Aktie voor actie
Aktie voor Aktie is er om mensen in nood in de derde wereld te helpen. Daar waar de grote hulporganisaties niet komen, helpt Aktie voor Aktie in kleinschalige projecten. De opbrengst van de IJsselsteinloop gaat naar een opvanghuis in Igaçi, Alagoas in Brazilië. Hier worden ongeveer 100 meisjes opgevangen uit de allerarmste gezinnen. Zij krijgen hier driemaal daags een maaltijd en worden opgevoed en opgeleid. De IJsselsteinloop heeft bovendien een meisje financieel geadopteerd. Kijk op www.aktievooraktie.nl voor dit goede doel.

Spieren voor spieren
Spieren voor Spieren is én heeft een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor de ruim 20.000 kinderen in Nederland met een spierziekte. Tijdens sportieve acties zoals de jaarlijkse Wintertijd Challenge en Spierathlon, met sportieve partners en met sportieve ambassadeurs, wordt geld ingezameld. Spieren voor Spieren haalt geld op voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten, voor de verbetering van het diagnose- en behandelingstraject en voor hulpmiddelen en het organiseren van leuke dagen. Kijk voor meer informatie op www.spierenvoorspieren.nl .

Meer informatie over goede doelen: http://www.ijsselsteinloop.nl/informatie/goede-doelen/
Om over de meest recente informatie te beschikken, volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/ijsselsteinloop en Twitter: https://twitter.com/IJsselsteinloop


 

Terug naar de vorige pagina