Agenda

Oktober
3: Start Kinderboekenweek
5: Dag van de leraar
5: Studiedag (kinderen vrij)
8: Studiedag (kinderen vrij)
19: Nieuwsbrief 2
19: Maandviering groep 6
19: Herfstvakantie (t/m 28 oktober)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 6

 Nieuwsbrief vrijdag 23 februari 2017

Beste ouders/verzorgers, 

Ondanks de zware storm merken wij dat de lente eraan komt. We zien het aan de kinderen: buiten spelen, jas uit. En inderdaad, als de zon schijnt is het warm als je rent.
De nieuwe rapporten, de eerste spreekavonden, de thema-avond MR/OR over de Kanjertraining, de CITO-afname, de opbrengstgesprekken, de pilot leertuin lezen, de nieuwe digitale rapporten, het kijken op andere scholen door onze leerkrachten en de tweede klankbord-avond hebben we allemaal achter de rug. Dank voor ieders betrokkenheid! 
Het team heeft vandaag nog een studiedag waarin we onze vernieuwde visie verder gaan uitwerken. Voor jullie begint de vakantie vandaag. We zien de kinderen graag terug op maandag 6 maart. 
We wensen jullie een fijne voorjaarsvakantie!

Personeel
Fred van Dungen (onze conciërge) is ziek en zal tijdelijk vervangen worden door Steven Tips. Steven Tips is momenteel ook werkzaam als conciërge op De Brug . 
We wensen Fred veel beterschap en hopen dat hij snel weer opknapt!


Welkom nieuwe leerlingen
Op locatie Groenvliet is dit Levi van der Veen.
We wensen je een fijne tijd bij ons op school! 

Klanbord-avond dinsdag 21 februari
Het is voor ons belangrijk om met ouders in gesprek te gaan over de nieuwe ontwikkelingen en veranderingen die plaatsvinden.‚Äč Voor u als ouder is het nu het moment om met ons hierover mee te denken. We staan aan de vooravond van een aantal veranderingen. We zouden het erg waarderen als er meer ouders zijn die hierover met ons mee willen denken.  .  

De eerste klankbord-avond hebben we met de aanwezige ouders gesproken over onze hernieuwde visie: hoe kijk je als ouder hiernaar en wat vind je belangrijk. Wat mis je en zouden we kunnen aanvullen?

Afgelopen dinsdagavond was de tweede klankbord-avond, wat waren wij blij met de vele inspirerende gesprekken, feedback en feedforward. Wat mooi om op deze wijze met ouders te kunnen samenwerken.
In verschillende groepjes vertelden leerkrachten over de nieuwe onderwijskundige inzichten en veranderingen op de Pijler. Dit ging bijvoorbeeld over: 
> de verschillende schoolbezoeken in het land;
> waar leerkrachten door geïnspireerd zijn geraakt;
> de mogelijke nieuwe inrichting van de leerpleinen;
> over de eerste ervaringen met de ‘Leestuin’ als pilot om de nieuwe inzichten van de Pijler uit te proberen;
> de vlog van de leerlingen en wat zij ervan vinden.

Ouders gaven ons heel veel mooie dingen terug. Het is lastig om van alle gesprekken een samenvatting te maken. We nemen alle input van deze klankbord-avond mee naar de studiedag vrijdag.
Hieronder een aantal uitspraken van de ouders:

 • Goed om kinderen meer eigenaarschap te geven, we doen (te)veel voor ze, kinderen kunnen veel meer zelf;
 • Eigenaarschap moet groeien, kinderen hebben de tijd nodig om te groeien in dit proces. 
 • Leerkrachten zijn heel enthousiast, hier word je als ouder ook enthousiast van;
 • Blij veranderen, doorzetten, werkt iets niet, kijk dan hoe dan wel;
 • Eerst de visie helder en daarna de inrichting van de leerpleinen bepalen;
 • Toetsen blijven afnemen;
 • Voor kinderen is al het nieuwe onzeker en onveilig, het werken in stamgroepen/thuisgroepen is hierbij vertrouwd en veilig;
 • Er wordt een duidelijke link gelegd naar de Kanjertraining: kinderen bewust laten nadenken over hun eigen gedrag. 
 • Spreekt mij erg aan als ouder dat kinderen leren op hun eigen niveau;
 • Het kind centraal, er wordt gekeken naar de kwaliteiten en capaciteiten van een kind. 
 • We zien een team vol passie.

En ook:

 • Hoe lang duurt een veranderproces?;
 • Blijf ouders goed op de hoogte houden over afspraken;
 • Van sturen op eindresultaat naar meer intrinsieke motivatie, hoe gaan jullie dit doen?;
 • Zorg dat de kaders duidelijk zijn (waar binnen vrij bewegen), duidelijkheid is nodig vooraf;
 • Kunnen onze jonge kinderen het eigenaarschap aan?;
 • Hoe lang duurt het voor de leerkrachten dit kunnen? 
 • Maak keuzes en verander niet teveel tegelijk.

Op donderdag 30 maart staat er een informatieavond gepland om alle ouders op de hoogte te brengen van alle onderwijskundige veranderingen.
We rekenen echt op een grote opkomst!

Sportnieuws                                                                          

Dammen:
Op 8 maart a.s. doen er teams van De Pijler mee met het jaarlijkse damtoernooi. Dit toernooi is voor de kinderen van groep 5 en 6 en wordt gehouden in het MPO gebouw aan de Energieweg 7 te IJsselstein. Tijdstip: 14.30 – 17.00 uur. Het toernooi wordt georganiseerd door damclub Zenderstad.

Voetbaldagen:
Ieder jaar doen we met De Pijler mee met het voetbaltoernooi tussen de verschillende basisscholen van IJsselstein.  Altijd een groots evenement.  Inmiddels zijn de data  bekend:

10 mei 2017        groep 5-6 jongens                                                                    

                            groep 4 gemengd                          

17 mei 2017        groep 5-6 meisjes

                           groep 7-8 meisjes

24 mei 2017        groep 7-8 jongens

In de eerste week na de voorjaarsvakantie kunnen de kinderen zich inschrijven. Inschrijving stopt op donderdag 10 maart. Dus, meteen inschrijven als de brief komt.
Lever het strookje in bij de leerkracht(en) Let op: we zoeken ook coaches en scheidsrechters.      

Locatie Groenvliet

 • Het speeltoestel is afgekeurd, hierdoor kunnen de kinderen er tijdelijk niet op spelen. Er zit houtrot in verschillende houten delen, ook zijn de netten niet veilig. 
  Het toestel zal zo snel mogelijk opgeknapt worden zodat de kinderen er weer veilig op kunnen spelen. 

 • De schoolfotograaf is verzet van woensdag 5 april naar dinsdag 4 april. 


BERICHT van de IJVO
Ook dit jaar is er weer een leuk thema voor de IJVO; namelijk CIRCUS IJVO. De inschrijving startte op 18 februari 2017.
Sluiting inschrijving op 19 maart 2017. Kinderen die al eerder meegedaan hebben aan de IJVO ontvangen automatisch een e-mail. Kinderen (vanaf groep 3) die nog niet eerder naar de IJVO zijn geweest of de mail niet ontvangen hebben, kunnen een mail sturen naar: kaartverkoop2017@ijvo.nl met daarin naam en geboortedatum. Dan ontvang je het digitale inschrijfformulier

Agenda 2016-2017

Februari
23     Nieuwsbrief 6
24     Studiedag, alle kinderen vrij!
24     Start Voorjaarsvakantie 

Maart
06     Start school
07     Rapportgesprekken
08     Luizencontrole Groenvliet en Het Baken
17     Maandviering groep 7/8 locatie Groenvliet
20     Start "Week van de lentekriebels"
24     Gebedsgroep
29     Studiedag Fluenta, alle kinderen vrij
30     Informatie- avond voor ouders groep 1-7  (Zet u deze ook al vast in uw agenda?)
31     Maandviering groep 7 locatie Het Baken
31     Nieuwsbrief 7 
 

Terug naar de vorige pagina