Agenda

Oktober
3: Start Kinderboekenweek
5: Dag van de leraar
5: Studiedag (kinderen vrij)
8: Studiedag (kinderen vrij)
19: Nieuwsbrief 2
19: Maandviering groep 6
19: Herfstvakantie (t/m 28 oktober)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 5

Nieuwsbrief 27 januari 2017

Personeel‚Äč

  • Juf Katerini Spronk was toe aan haar volgende stap in het re-integratie proces.  Dit kon helaas niet bij ons op De Pijler en daarom krijgt juf Katerini de mogelijkheid om verder te re-integreren op de Beatrixschool in Nieuwegein.  Juf Katerini is daar direct na kerstvakantie 1 dag per week gaan werken in een enkele groep 4.  Voor ons ontzettend jammer.  Wij hebben vorig schooljaar en vanaf het begin van dit schooljaar op locatie Groenvliet groep 3/4  de luxe gehad om op dinsdag en op vrijdag in kleine groepjes les te kunnen geven. Voor juf Katerini is het fijn dat ze door kan gaan met haar re-integratie proces.  
  • Meester Ashwin Hartman wordt voor de tweede keer vader. Samen met zijn vrouw Evelien verwachten zij in augustus hun tweede kindje. 
     

Welkom nieuwe leerlingen
Op locatie Groenvliet is dit Alfie Amponsah
Op locatie Het Baken zijn dit Raf Adriaans, Menno van Lier,
Raquel Paloni en Klaudia Dongen. 

We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!     
 

Inschrijving broertjes en/of zusje
We merken dat het inschrijven van broertjes en/of zusjes nog weleens op het laatste moment gebeurt. Logisch, voor ons is het alleen voor het indelen van de kinderen in de groepen en de formatie (gelden) die we hiervoor ontvangen belangrijk om te weten om hoeveel kinderen dit gaat. 
Verzoek: Wilt u broertjes en/of zusjes zo snel mogelijk inschrijven?

Thema-avond Kanjertraining dinsdag 31 januari 19:30-21:30
Ook dit jaar organiseert de Medezeggenschapsraad, samen met de school, een thema-avond. Het thema waar wij dit jaar voor hebben gekozen is ‘de Kanjertraining’. Onze school werkt hier al weer enige tijd mee en het lijkt ons goed om de ervaringen van de ouders en de leerkrachten te delen. Wat is er tot nu toe in de klas aan de Kanjertraining gedaan? Wat zijn de ervaringen van de leerkrachten in de klas? Kun je thuis ook aansluiten bij de Kanjertraining?
Dit soort vragen zullen centraal staan op deze thema-avond. Martine van Soolingen, leerkracht  van groep 7 op locatie Het Baken en Kanjercoördinator vertelt hoe de Kanjerlessen er bij ons op school uitzien. Omdat ervaringen op andere scholen hierbij van groot belang zijn, hebben wij ook Lilian Vliek van de Kanjertraining uitgenodigd om deze avond te begeleiden en haar kennis en kunde hierover met ons te delen. Zij kan op inspirerende wijze vertellen over de vele mogelijkheden van de Kanjertraining!

Een veilige sterke Kanjerschool maak je samen met kinderen, ouders en school. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat er veel ouders komen. 
Wij rekenen op uw komst! 

Op deze avond zullen ook (kort) de twee OR ’en van onze school hun jaarverslag presenteren. De Medezeggenschapsraad zal daarna ook haar jaarverslag aan u presenteren. Tevens nemen wij afscheid van twee MR-leden en heten wij twee nieuwe MR-leden welkom! 

                         Uitnodiging Kerk- en Schooldienst
               Wij nodigen u van harte uit voor de kerk- en schooldienst op:
                                     Zondag 29 januari 2017  
                          10.00 uur aanvang van de dienst


Deze dienst wordt georganiseerd door de Protestants Christelijke scholen in samenwerking met de Protestants Christelijke kerken in IJsselstein. Dit om de relatie tussen school en kerk te versterken. Het thema van dit jaar is: Dat is beter! In de week voorafgaand aan de dienst is het thema op de scholen behandeld. De kerkdienst sluit hierop aan. De dienst vindt plaats in de Nederlands Hervormde Kerk, Kronenburgplantsoen. Voorganger is ds Jelle van Holten. 

Schoolbezoeken collega's
Een groot aantal van onze leerkracht is op bezoek geweest bij scholen die het onderwijs anders vormgeven. Dit heeft u waarschijnlijk al gemerkt omdat er vervanging is geweest in de groep van uw zoon of dochter. In sommige gevallen was er geen invalleerkracht beschikbaar en heeft de duo leerkracht extra gewerkt. Fantastisch dat we dit zo met elkaar mogelijk hebben gemaakt. 
Het was voor ons interessant om bij een ander in de keuken te kijken, te horen van collega’s hoe zij werken en hoe zij naar onderwijs kijken. Herkenning, verwondering en bewondering en vooral afweging: hoe kijk ik hier als leerkracht naar en wat zou ik willen... 
Op onze studiedag op 24 februari gaan we onze beelden delen en naast onze eigen visie leggen. Wat past bij de kinderen en het onderwijs op De Pijler? Waar zien we kansen en mogelijkheden?


 

Klankbord-avond dinsdag 21 februari 2017
In het visie proces zoals we dit lopen op De Pijler vinden we het heel belangrijk om met ouders hierover in gesprek te gaan en te blijven. Op de eerste klankbord-avond op 9 november hebben we gesproken over "De visie op onderwijs". Ongeveer 20 ouders hadden zich hiervoor opgegeven. We hebben als team deze avond als zeer zinvol ervaren en kregen positieve reacties van ouders. 
De tweede Klankbord avond op dinsdag 21 februari gaan we dieper in op : "Hoe een dag van een leerling op De Pijler er in de toekomst uit ziet". Op deze avond zullen wij de expertise van Irene Harmsen van OnderwijsNext inzetten. Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te denken.
Graag willen wij weten op hoeveel ouders wij kunnen rekenen, wilt u zich aan melden door een mail te sturen naar infopijler@fluenta.nl

                                 

Pilot leertuin lezen
Op 6 februari starten we met een pilot "Leertuin lezen". (Groepsdoorbrekend, op niveau, technisch lezen, leeslezier) We creëren daarvoor speciale leeshoeken en zijn nog op zoek naar grote kussens, zitzakken, kamerschermen, etc. Heeft u deze attributen vanaf 6 februari 2 weken voor ons te leen? 
Tevens zijn we op zoek naar leesboeken, strips, prentenboeken, informatieboeken, kindertijdschriften, etc. Wanneer u deze over heeft, zou u die dan bij het locatie Het Baken of locatie Groenvliet willen brengen? 


 


Leren leren
Vanaf januari is er in alle groepen extra aandacht zijn voor de leerlijn "Leren leren". Daarbij zullen doelen zichtbaar worden gemaakt en werken we aan het vergroten van de zelfstandigheid van kinderen. In alle groepen worden de doelen waaraan de groep aanwerkt opgehangen. 


 

Agenda 2016-2017
Januari 
27      Nieuwsbrief 5
29      Kerk- en Schooldienst 
31     Thema-avond MR/OR: Kanjertraining

Februari
02     Start leespilot
17     Gebedsgroep 
20     Rapport 1 
21     Klankbord-avond
23     Rapportgesprekken
23     Nieuwsbrief 6
24     Studiedag, alle kinderen vrij!
24     Start Voorjaarsvakantie 

 

Terug naar de vorige pagina