Agenda

Oktober
3: Start Kinderboekenweek
5: Dag van de leraar
5: Studiedag (kinderen vrij)
8: Studiedag (kinderen vrij)
19: Nieuwsbrief 2
19: Maandviering groep 6
19: Herfstvakantie (t/m 28 oktober)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 4

In deze nieuwsbrief leest u meer over:

  • De tweede Klankbord avond op 21 februari 2017
  • Een extra studiedag op vrijdag 2 juni 2017


Nieuwsbrief vrijdag 23 december 2016 

Kerstviering
We kijken vol trots terug op twee mooie kerstvieringen en waren er even stil van. Wat een mooie vieringen en wat een belangrijke boodschap aan ons allemaal.  
Licht in de nacht, het licht voor een ander zijn.....
Weten dat er hoop is als het even niet goed gaat en tegenzit. 
Het eten in de klassen en het samenzijn van de ouders op het plein maakte de avond af. Samen hebben we dit mogelijk gemaakt.  Dank aan iedereen die hier aan heeft mee geholpen. Op de website en op facebook staan een aantal foto's en een filmpje. 

Voor de feestdagen wensen wij jullie warmte, gezelligheid en bezinning toe met degenen die je bijzonder lief zijn. 

Ashwin Hartman
Wendy Zweep 
 

En toch.....
Als je de berichtgeving in de media volgt, zou je er bijna moedeloos worden en het zicht op het vele goede en mooie kwijtraken. 
Laten we met elkaar door al het negatieve heen proberen steeds weer het positieve te vinden. Chris Lindhout schrijft hier over een mooi gedicht: 

En toch……

En toch blijf ik geloven
In de kracht van het licht.                                                                          
Eigenwijs als ik ben
Blijf ik geloven in de macht van de liefde.

Ondanks
De gevoelloosheid van de machthebbers
De doofheid van de egoïsten
De blindheid van de materialisten
De kortzichtigheid van hen die winst najagen
De donkerheid van de respectlozen
De gewelddadigheid van de overheersers

Ondanks alles wat negatief is en zij die negatief zijn,
want zij worden alle gedreven door angst.

…blijf ik geloven in:
De naïviteit van de idealisten
De sterkte van de zwakken
De overwinning van de verliezers
De macht van de krachtelozen

Blijf ik geloven in alles dat positief is
En allen die positief zijn, want zij worden gedreven door liefde.

Daarom,
Ondanks alles,
Blijf ik voluit geloven 
In de kracht van het licht 
En de macht van de liefde.

 (Chris Lindhout)

Nieuwjaarsreceptie 2017
Graag willen we proosten op het nieuwe jaar. Daarom nodigen wij u/ jullie van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie. U heeft hier inmiddels via de mail een uitnodiging voor ontvangen. 
Zet u de datum ook alvast in uw agenda? 

  • Woensdag 11 januari locatie Het Baken
  • Donderdag 12 januari locatie Groenvliet

We rekenen op uw komst!

Werken vanuit passie, visie en voor de toekomst van onze leerlingen.

We kozen als Stichting Fluenta voor het motto: Geloven in de toekomst. We geloven dat kinderen de toekomst hebben en dat wij ze daarbij op weg mogen helpen. Om dit te kunnen blijven doen is het tijd voor verandering. Of zoals wij er op school over spreken: “kantelen”. Daarmee bedoelen we een andere manier van denken, kijken en organiseren van ons onderwijs.

Het huidige onderwijs is op veel scholen nog steeds statisch georganiseerd vanuit het klassieke negentiende eeuwse denken en dat is ook bij ons het geval. Daarbij groeperen we kinderen naar leeftijd in voornamelijk homogene groepen en kunnen we minder flexibel tegemoet komen aan wat kinderen nu nodig hebben. Wij leven in een tijd van grote veranderingen. Veel van wat we nu doen is binnenkort alweer achterhaald. Zonder dat we er vaak bij stilstaan, moeten we ons realiseren dat onze kinderen zullen leven in een toekomst waarvan wij nauwelijks kunnen overzien hoe die er uit zal zien. De 21ste eeuw vraagt nieuwe kennis en vaardigheden. Moeilijk om die nu al vast te stellen, terwijl we nog niet eens weten hoe het er in die tijd uit zal zien. Toch vinden wij het belangrijk om hierover na te denken en er iets mee te doen. 

Voor ons als leerkrachten een ingewikkeld proces omdat ook wij zo gewend zijn aan en vertrouwd met de klassieke inrichting en inhoud van ons onderwijs. Toch willen we stapje voor stapje de nieuwe mogelijkheden verkennen en in praktijk brengen. Juist door het te gaan ervaren hoe het werkt in de praktijk, leren wij met onze leerlingen wat werkt.

En tegelijk wat is nieuw?
Het is een andere vorm, maar ons werk blijft hetzelfde. Wij willen de kinderen helpen in de groei naar zelfstandigheid, naar een eigen persoon met genoeg zelfvertrouwen, waardoor ze de toekomst tegemoet kunnen gaan. Wij zullen doorzetten om op onze eigen manier uw kind verder te helpen in de eigen ontwikkeling.

Veranderingen worden merkbaar en zichtbaar op De Pijler.
Wat kunt u hiervan de komende periode verwachten: 

  • In januari en februari bezoeken teamleden scholen die hun onderwijs al anders organiseren. 
  • De kinderen van de leerlingenraad worden betrokken bij dit proces door met ze in gesprek te gaan over hoe zij leren en werken. 
  • Van 6 t/m 17 februari starten we met een pilot "Leerplein lezen". (Groepsdoorbrekend, op niveau, technisch lezen)
  • De Klankbord avond op dinsdag 21 februari: "Hoe ziet een dag voor een leerling op De Pijler er in de toekomst uit?"
  • Vanaf januari zal er in de groepen extra aandacht zijn voor de leerlijn "Leren leren". Daarbij zullen doelen zichtbaar worden gemaakt en werken we aan het vergroten van de zelfstandigheid van kinderen. 

Op vrijdag 2 juni is de een extra studiedag, wilt u deze in uw agenda noteren?! 
Alle nieuwe ontwikkelingen geven ons als team veel energie en vraagt daarnaast veel voorbereiding. Dit schooljaar hebben we hiervoor al een aantal extra (avond) overleg momenten ingepland. We hebben er voor gekozen om een extra studiedag in te plannen. De vrijdag na de avondvierdaagse en voor het Pinksterweekend leek een geschikte dag. 

Klankbordgroep avond ‚Äč
Na een succesvolle eerste klankbordavond nodigen wij jullie graag uit voor de volgende klankbordavond op: 
dinsdag 21 februari 2017 van 19:30-21:00 uur. 
Het thema van deze avond is "Het Onderwijs van de Toekomst". Welke beelden hebben wij hierbij en hoe kijken jullie als ouders hier naar? We willen op deze avond met jullie de eerste uitwerking van onze nieuwe visie bespreken. Hoe ziet straks "De dag van een leerling op De Pijler" eruit? 
Op deze avond zal ook Irene Harmsen aanwezig zijn om haar ervaringen op dit thema met ons delen. Irene werkt bij de M&O-groep, dit is een onderwijsadviesorganisatie. 
Zouden jullie willen doorgeven of je aanwezig kunt zijn op deze avond? Graag even een bericht sturen naar infopijler@fluenta.nl.

Welkom nieuwe leerlingen
Op locatie Groenvliet is dit Senna de Vries.
We wensen je een fijne tijd bij ons op school!     
 

Actie schoenmaatje
De afgelopen weken zijn we erg druk geweest met het vullen van schoenendozen voor Edukans. Met elkaar hebben we 15 schoenendozen kunnen vullen voor kinderen in ontwikkelingslanden. Ook hebben we genoeg geld bij elkaar gespaard om de dozen op transport te kunnen doen. Rond januari 2017 krijgen we te horen waar onze schoenendozen uitgedeeld zijn. Bedankt voor jullie medewerking!!

Nieuwsbrief Profi Pendi samenwerkingsverband primair onderwijs
In deze nieuwsbrief onder meer: een interview met Otto Daniëls, directeur van SBO De Brug Vianen. Daarnaast onder meer interviews met Sociaal Team Houten en onze nieuwe beleidsmedewerker, Els van Herpen.
Kijkt u op: http://us12.campaign-archive1.com/?u=89d3796f04ae14a913fbc5a02&id=ca20be6e45&e=e69eaeaffc

Agenda 2016-2017
December
23      Nieuwsbrief 4 
23      Start kerstvakantie (kinderen om 12.00 uur uit)

Januari 
11      Nieuwjaarsreceptie locatie Het Baken
12      Nieuwjaarsrecepte locatie Groenvliet
19      MR vergadering
20      Maandviering groep 4 locatie Het Baken
27      Nieuwsbrief 5
29      Kerk en Schooldienst 
31     Thema-avond MR/OR: Kanjertraining
 

Terug naar de vorige pagina