Agenda

Oktober
3: Start Kinderboekenweek
5: Dag van de leraar
5: Studiedag (kinderen vrij)
8: Studiedag (kinderen vrij)
19: Nieuwsbrief 2
19: Maandviering groep 6
19: Herfstvakantie (t/m 28 oktober)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 3

In deze nieuwsbrief informatie over:

  • Identificatie Day a Week School 
  • Actie schoenmaatjes
  • De leerlingenraad
  • Nieuwsbrief Profi Pendi


Vrijdag 25 november 2016
Het jaar 2016 loopt naar het einde toe. We vieren gezellig Sinterklaas met elkaar op maandag 5 december. Natuurlijk met zwarte pieten die gewoon zwart zijn en met enkele roetveeg pieten. We volgen de trend in het land. Nadat Sinterklaas is vertrokken, brengen we de school in kerstsfeer. We wensen jullie een fijne tijd! 
 

Sinterklaasfeest
Beide locaties zijn prachtig versierd door de Sinterklaascommissies en we zijn er helemaal klaar voor. 
De lootjes van de groepen 5 t/m 8 zijn getrokken, zodat zij weten voor wie zij een surprise mogen maken. Spannend!
Op Het Baken hebben alle kinderen hun (gym)schoen gezet op donderdag 24 november. Op Groenvliet zetten kinderen hun (gym)schoen op dinsdag 29 november.
Maandag 5 december zal Sinterklaas natuurlijk bij ons op bezoek komen. 
Tijdens deze dag, wordt het 10-uurtje verzorgd door de school. Kinderen hoeven dus niets mee te nemen, maar het mag wel! Wel is het de bedoeling dat iedereen zijn eigen lunch meeneemt. Alle kinderen zijn deze dag om 14:00 uur uit.

We wensen iedereen een hele gezellige tijd!
De sinterklaascommissie

Advent en kerst 2016
De adventstijd begint op de vierde zondag voor Kerstmis. De naam is afgeleid van het Latijnse 'adventus', dat 'komst' betekent. Het is de komst van het licht op aarde, waaraan de adventstijd vooraf gaat.  In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Betlehem straalde plotseling een licht. 
Het thema van deze adventstijd is: Licht in de nacht.
Met de kinderen ontdekken we dat in de Bijbelverhalen een licht op gaat. Maar we kijken ook naar de wereld om ons heen. Ook in onze wereld gebeuren soms dingen waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Dan lijkt het alsof het donker wordt in de wereld. Maar op weg naar kerst mogen we het licht verwachten. Want God blijft naar de mensen omzien. Bij de Bijbelverhalen van deze periode maken we een kartonnen lantaarn. Elke week gaat een deur van de lantaarn open, zodat een Bijbelverhaal zichtbaar wordt. 

In de NCRV gids van afgelopen week stond een "tragische verhaal ":

"Wij zijn van mening dat het eerlijk is het tekort aan voedsel in de rest van de wereld op te lossen, maar..
Oost-Europa bleek het woord eerlijk niet te kennen
In West-Europa hadden ze nooit van de term tekort gehoord
Afrika wist niet wat er met voedsel bedoeld werd
In China kenden ze het woord mening niet
In het Midden-Oosten komt het begrip oplossing niet voor
En in Amerika is de uitdrukking "de rest van de wereld" onbekend

Advent geeft ons de opdracht iets te doen aan bovenstaande.

Welkom nieuwe leerlingen
Op Locatie Het Baken zijn dit: 
Kiki Groeneweg en Cheyenne Slotboom

We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!     


Afscheid Hanny ter Keurs
Dank aan CBS de Pijler
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om collega’s, ouders en (oud)leerlingen te bedanken voor het gezellige en feestelijke afscheid op vrijdag 28 oktober.
Het was goed om weer om Groenvliet te zijn en daar zoveel mensen te ontmoeten!
Ik ben erg verwend door jullie allemaal, ik ben blij met de cadeaus van Stichting Fluenta en van de collega’s, en eveneens heel hartelijk dank voor de bijdrage voor de actie Edukans. Ik heb het bedrag dat in de doos zat overgemaakt, de opbrengst bedraagt 250 euro!

Het ga jullie goed!
Hanny ter Keurs

Leerlingenraad 
Volgende week start op beide locaties de leerlingenraad. In deze raad zitten kinderen die door hun eigen klasgenoten zijn gekozen. Zij mogen meepraten en meedenken over onderwerpen en ontwikkelingen die zij als leerlingen en wij als school belangrijk vinden. 
Het blijft natuurlijk niet bij vergaderen. De leerlingen van de leerlingenraad gaan in de eigen klas verslag doen van de vergadering, bespreken onderwerpen, werken dit in de groep uit en koppelen ideeën en vragen  terug naar de leerlingenraad. 
De leerlingenraad is de stem van de leerlingen. Zij mogen ideeën aandragen, krijgen inspraak in schoolontwikkelingen, leren nadenken over de haalbaarheid van ideeën. Dit jaar zal de raad 7 keer bij elkaar komen onder begeleiding van Ashwin Hartman (locatie Groenvliet) en Lisette Kaiser (locatie het Baken). 
Wie zitten er in de raad? 
Groenvliet: Jarno - groep 5, Owen - groep 6, Maurice - groep 7 en Charlotte - groep 8.
Het Baken: Fenna - groep 5, Tijl - groep 6, Dees - groep 7, Dagmar - groep 8
We hebben er zin in! 
 

Actie schoenmaatjes
Op 7 november 2016 zijn we van start gegaan met actie schoenmaatjes van Edukans.
Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau!   We willen graag per klas 2 dozen vullen met spullen als: zeep, schriften, potloden, tandenborstels etc. Deze dozen gaan dan naar kinderen in ontwikkelingslanden. In veel klassen is er al heel veel verzameld voor in de dozen. Toch zijn nog niet alle dozen gevuld en hebben we het bedrag van 12 euro per klas nog niet bij elkaar om de dozen op te sturen. Onze actie loopt nog tot 5 december 2016!! Helpt u mee de dozen te vullen? Op de deuren van de klassen hangen lijsten met wat we nog missen in de dozen. Ook staan er zendingspotjes waar een bijdrage voor het transport in kan. Voor meer informatie kijk op www.actieschoenmaatje.nl.

Schoolreisactie PLUS
Het inleveren van de schoolreismuntjes kan nog t/m woensdagochtend 30 november. Diezelfde dag zullen wij de muntjes inleveren bij de Plus. De opbrengst van locatie Groenvliet wordt ingezet voor het schoolreisje. De opbrengst van locatie Het Baken wordt ingezet voor het jubileumfeest (20 jaar Het Baken) begin volgend schooljaar.
 

Informatie over deelname aan identificatie van Day a Week School
Sinds 2016-2017 nemen wij deel aan Day a Week School. Dit project bestaat uit een samenwerking van het ABC in Amsterdam en stichting Fluenta en biedt een deeltijd onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende leerlingen. Een DWS groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en werken een hele dag per week samen op een aparte locatie. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Een van de doelstellingen is dat de leerlingen leren leren. Daarnaast proberen wij hun leerplezier te verhogen en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan o.a. zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, wiskunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels.

Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke leerlingen het DWS onderwijs het meest nodig hebben. Dit gebeurt in de periode van oktober t/m februari. De leerlingen uit de groepen 5  (omdat wij hiermee starten doen wij op De Pijler dit nu voor de groepen 5 t/m 7)  krijgen daarbij specifieke, uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun analytische als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Als de leerlingen daaraan werken worden zij geobserveerd door de leerkracht, ondersteund door de IB-er. Er wordt hierbij minder aandacht besteed aan de antwoorden (het product) en meer aan de manier van denken (het proces). Zowel de observaties bij deze opdrachten als de informatie die wij als school over alle leerlingen hebben (zoals LVS-gegevens, andere observaties, eventuele psychologische rapporten) worden meegenomen in de afweging van welke leerlingen wij willen voordragen voor deelname aan DWS. Deze leerlingen worden vervolgens met de DWS-coördinator in Nieuwegein / IJsselstein besproken in een nagesprek. Tijdens dat nagesprek zal het besluit worden genomen welke leerlingen de DWS-voorziening op dat moment het meest nodig hebben. We zijn hierbij ook gebonden aan een beperkte hoeveelheid plekken. De ouders/verzorgers van deze leerlingen worden vervolgens geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst krijgen zij de gelegenheid om toestemming te geven tot deelname.

LET OP: Mocht u er bezwaar tegen hebben dat wij uw kind met een DWS-medewerker bespreken, dan kunt u hierover bezwaar maken via infopijler@fluenta.nl.
 

Nieuwsbrief Profi Pendi samenwerkingsverband primair onderwijs
In deze nieuwsbrief onder meer: een interview met Gonnie Boerma, directeur/bestuurder van SBO/OEC De Evenaar. Daarnaast onder meer info over de LANSbrekers en jeugdteam IJsselstein.
http://us12.campaign-archive1.com/?u=89d3796f04ae14a913fbc5a02&id=4693cac568                  


Agenda 2016-2017
November
25        Nieuwsbrief 3

December
5         Sinterklaas
22       Kerstviering locatie Het Baken en Groenvliet
23       Start kerstvakantie (kinderen om 12.00 uur uit)
23       Nieuwsbrief 4

      

Terug naar de vorige pagina