Agenda

Mei
9: Luizencontrole + MR
10: Hemelvaartsdag (kinderen vrij)
11: Hemelvaartweekend (kinderen vrij)
20: Tweede Pinksterdag (kinderen vrij)
25: Maandviering groep 5

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2017/2018 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 2

 Vrijdag 16 oktober 2015

Wat gaat de tijd toch snel. Het is alweer herfstvakantie. 
We kijken terug op een goede start van het schooljaar met: Goed bezochte informatieavonden, mooie startvieringen, een gezellig (nat) jaarfeest op Het Baken, het "Raar maar Waar" Kinderboekenweek project op beide locaties, een intensieve studie tweedaagse met het team, de eerste MR en OR vergaderingen van het jaar en gisteren de druk bezochte inloopavond in de klassen. Wat mooi om zoveel ouders samen met hun kind (eren) op school te zien! 

Het team van De Pijler wenst iedereen een hele fijne herfstvakantie toe!

Studie tweedaagse De Pijler
Terwijl de kinderen genoten van twee zonnige vrije dagen hebben we als team hard gewerkt aan verschillende onderwerpen. De grote lijn was afstemming, toekomst en ontwikkeling. 
Waar staan we nu en waar gaan we naar toe? We keken eerst naar een inspirerende video over het overwinnen van obstakels, het waargebeurde verhaal van een groep jongens in Thailand die een voetbalteam wilde vormen in een klein drijvend dorp. Ondanks al het water, vonden ze toch een manier om te voetballen en zo hun droom te verwezenlijken. Ze zijn een inspiratiebron voor veel mensen. Wilt u dit filmpje ook zien? Kijk dan op: 

YouTube-videoVervolgens hebben we met elkaar uitgebreid gekeken naar het onderwijs op De Pijler. Wat zijn onze sterke kanten, onze kansen en waar liggen onze zwaktes en bedreigingen. Het maken van deze SWOT- analyse leverde inspirerende gesprekken op. Binnen het Management team (overleg tussen de bouwcoördinatoren, interne begeleiding en directie) gaan we deze bevindingen verder uitwerken en komen zo tot een plan van aanpak voor in het schoolplan van 2015-2019. 

Op de tweede dag hebben de leerkrachten die meedoen aan de pilot Tablet-onderwijs, ons een rekenles gegeven zoals de kinderen deze momenteel dagelijks krijgen in de groepen 6 en 7. Het doel hiervan was te ervaren wat het betekent voor het onderwijs als je werkt op een tablet: Kinderen kunnen na de basisstof direct verder werken aan hun eigen leerdoelen. Kinderen krijgen gelijk feedback (goed of fout) op een som, kunnen een tip vragen. De leerkracht volgt tijdens de les de resultaten van de kinderen en ziet zo direct welke kinderen, bij welke sommen nog extra uitleg nodig hebben. 
We blijven deze pilot goed volgen en monitoren de komende periode de rekenresultaten van deze groepen. 

Het tweede gedeelte van deze dag stond onder begeleiding van Tatjana Stokhof (externe taal- en leesspecialist). Zij heeft met ons de volgende stap gezet in het werken met de groepsplannen spelling, passend binnen onze nieuwe taalmethode, Taalactief.

Open lessen: welkom in de klas!
In de periode van 2 november t/m 11 november 2015 houden wij in de groepen 1 t/m 8 open lessen voor de ouders. Wij bieden u hiermee de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de klas van uw zoon of dochter. Intekenlijsten hangen bij de deur van het lokaal. We kunnen per dag maximaal 5 personen ontvangen, dat betekent één volwassene per gezin. Wees er snel bij, want vol is vol!
Tijdens de open lessen ziet u lessen die specifiek voor de desbetreffende groep zijn. Om een zo goed mogelijk beeld van een les te krijgen willen wij u vragen om zo onopvallend mogelijk aanwezig te zijn in de klas. Daarom is het niet toegestaan om jongere kinderen mee te nemen. Ook willen wij niet dat er foto’s of filmopnamen worden gemaakt. Voor veel kinderen is het al best spannend dat ouders komen kijken. Het is daarom het prettigst dat de lessen zo veel mogelijk in dezelfde rust kunnen plaatsvinden als op de andere dagen.


Gesprekken met leerlingen uit de bovenbouw
De eerste weken van het schooljaar heb ik (als nieuwe directeur) met een aantal groepjes leerlingen gesproken. Leerlingen die in groep 7 of 8 zitten kunnen een heleboel over de school vertellen. Het waren prettige gesprekken. De leerlingen waren heel positief over de school en het onderwijs dat wordt gegeven. Bij de vraag: “Wat zou je anders willen?’ moest ik geregeld doorvragen. Bij de vraag: “Wat moet vooral blijven?” wisten ze dit gelijk te benoemen. Het cijfer dat ze de school gaven was altijd boven de 7 en vaak boven de 8,5. Een dikke ruim voldoende gaven deze kinderen. 
Een prachtig compliment aan de school! Een paar voorbeelden van dingen die genoemd werden:

 • Het tabletonderwijs: Je kan gelijk zien of je het goed hebt. De leerkracht kan ook gelijk zien wie een som niet snapt en roept dan de kinderen bij zich voor extra uitleg. 
 • Naast het werken op de tablet willen we ook graag in echte boeken blijven lezen. 
 • De nieuwe taalmethode Taalactief wordt als prettig ervaren, vooral Taalactief spelling. 
 • Ik wil graag meer uitleg over rekenen, dit vind ik lastig. 
 • Fijn dat we niet op een grote school zijn, hier kent iedereen elkaar.
 • Het plein is groot met een fijn afdak voor de fietsen als het regent op Groenvliet.
 • Graag een hoger klimrek en de ladder weer op het klimrek op Groenvliet.
 • We willen graag meer voetbaltijd, de onderbouw groepen maken op hun voetbaltijd niet altijd gebruik van het veld. 
 • Duidelijk afspraken met de buurtscholen wanneer je op het voetbalveld mag.
 • De feesten worden op beide locaties als positief ervaren. We zouden er nog wel een feestdag bij hebben, een rare haren dag bijvoorbeeld. 
 • We willen meer samenwerken. We doen dit met taal en zouden dit ook met natuur willen doen. 
 • En natuurlijk waren er ook zaken als meer schoolreisjes, langere pauzes, grote klimrekken voor op het schoolplein en….. 

Gebedsgroep
Op woensdag 14 oktober is de gebedsgroep voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar geweest.
Wat houdt de gebedsgroep in? Met elkaar praten we over het onderwijs en bespreken we lief en leed op school. Tot slot bidden we tot God om met hem te delen wat ons bezighoudt. 
We komen uit verschillende kerken, maar voelen ons toch verbonden met elkaar door samen te bidden. Dit hoeft niet actief, er mag ook in stilte mee gebeden worden. Vind je het leuk om meer betrokken te zijn bij de school en als ouders met elkaar, dan nodigen we je van harte uit een keer langs te komen. 
We komen ongeveer 1 x per 7 weken op woensdagochtend (10.00-11.30 uur) bij elkaar. In de agenda kun je lezen op welke datum en op welk adres.
Mocht je gebedspunten hebben dan kun je die mailen naar gebedsgroepdepijler@fluenta.nl. Uiteraard worden alle punten discreet behandeld. 

Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij:
Locatie Groenvliet: Anita Dam, moeder van Jarno in groep 4. 
Locatie Het Baken: Hester Visser, moeder van Naut in groep 7 en Julie in groep 1 / 2 en Elisabeth Bakker, moeder van Brecht in groep 8.

Je bent van harte welkom!

Aanmelding 4-jarigen
Achter de schermen zijn we al druk bezig met het berekenen van de formatie voor komend schooljaar. Voor ons is het erg belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld van het leerlingenaantal te hebben. Mocht uw zoon/dochter dit schooljaar nog 4 jaar worden en u heeft nog geen inschrijfformulier ingeleverd, dan graag zo spoedig mogelijk aanmelden. 
Wanneer u weet van gezinnen die een aanmelding op De Pijler overwegen, mag u hen erop wijzen dat we hun aanmeldingen graag tegemoet zien. Ze kunnen altijd een afspraak maken, wij vertellen ze graag over het onderwijs en de sfeer op onze school.

                                                                   

Herhaalde oproep voor de Schoolwas
Voor beide locaties zijn wij op zoek naar ouders die voor ons de schoolwas willen verzorgen. Dit is één was per week per locatie. 
We zullen de gemaakte kosten voor het wassen vergoeden. Melden meerdere ouders zich aan, dan bent u minder vaak aan de beurt. 
Hebt u tijd over en wilt u dit doen, u kunt zich aanmelden via infopijler@fluenta.nl.
Alvast heel erg bedankt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Locatie Groenvliet

Onderhoud plein Groenvliet
De komende periode zullen er werkzaamheden zijn op het plein van Groenvliet om de wateroverlast die ontstaat na een regenbui op te lossen. 
De riolering onder/naast het plein is verzakt en daardoor loopt het water slecht of niet weg. 
Dit zal betekenen dat een aantal dagen een deel van het plein afgezet wordt met hekken. 
We rekenen op uw begrip hiervoor. 

Personeelszaken
Leerkracht Katerini Spronk zal in ieder geval tot 4 januari re-integreren op locatie Het Baken. 
Dit betekent dat Jacqueline Nijmans haar zeker tot die tijd blijft vervangen op Groenvliet in groep 3/4. 
 
Ouderraad Groenvliet
We hebben een nieuw OR lid: Inge Pieneman. Hartelijk welkom Inge! 
Zelf OR lid worden?
Heb je zin en interesse om OR lid te worden of ons te ondersteunen bij de activiteiten spreek ons dan aan op school, kom eens als gast bij een vergadering of stuur een e-mail. 
We willen nog graag 1 of 2 nieuwe leden. Hieronder kun je lezen wat je doet als OR-lid. Enthousiast? 
Laat het ons weten via een email naar or-gv-depijler@fluenta.nl of spreek ons aan. Zie cbsdepijler-ijsselstein.fluenta.nl/groenvliet/ouderraad-gv 

Wat doet de OR?
De OR organiseert activiteiten voor de kinderen op school zodat de kinderen kunnen genieten van een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar! 
Elk jaar organiseert de OR een vast aantal activiteiten: Sinterklaas, kerstviering en kerstontbijt, Nieuwjaarsborrel, paas lunch, schoolfotograaf, schoolreisje en het schoolfeest. 

Hoe organiseert de OR de activiteiten?
Wij vergaderen 1x in de 2 maanden om activiteiten voor te bereiden. Een leerkracht van school is aanwezig tijdens deze vergaderingen. Het schooljaar 2015 – 2016 is dit Helene Wielinga-Bos. Aan het begin van ieder schooljaar verdelen we de activiteiten onder de OR-leden, meestal werken we in duo’s. Elk duo pakt zelf de organisatie van de activiteit op en overlegt op zijn eigen moment. Het schoolfeest is de enige activiteit waar alle OR-leden aan meewerken. Voor de uitvoering van de meeste activiteiten vragen we hulp van ouders. Vanuit de jaarlijkse ouderbijdrage worden de verschillende activiteiten betaald. 

Als ouder meehelpen met OR activiteiten: wat ga je doen?
We krijgen regelmatig de vraag wat er van je verwacht wordt als je meehelpt met een bepaalde activiteit. Allereerst: het is meehelpen wat betekent dat er bij elke activiteit een OR-lid aanwezig is die eindverantwoordelijk is. Voordat de activiteit begint zal het OR-lid uitleggen wat er gedaan moet worden. Zaken als: versiering ophangen, inkopen doen, eten klaar zetten, tafels dekken, spullen klaar zetten en opruimen. Kijk in het onderstaande schema welke activiteiten wanneer gepland zijn en laat ons weten waar je bij zou kunnen helpen. 
Spreek ons aan als je wilt helpen of mail naar: or-gv-depijler@fluenta.nl
 

Project

Datum

Leerkrachten

OR-Leden

Hulpouders

Sinterklaas

4 dec

Inge + Jacqueline

Lucas + Alexandra

Kerst deco

7 dec +18 dec

Inge

Hulp nodig bij op- en afbouw

Kerst Kerk

16 dec

Helene + Carin

Jeroen

Kerstontbijt

18 dec

Eline + Marleen

Hulp nodig

Lente-fair è Charles Dickens Winter Fair?

7 januari

Helene + Hans

Lucas + Jeroen + Nicole

Hulp nodig bij opbouw en avond

Thema-avond OR/ MR

26 januari

Lucas + Alexandra

Geen hulp wel van harte uitgenodigd

Pasen (lunch)

24 maart

Tineke + Helene

Nicole + Eline

Hulp nodig

Schoolfoto

tbd

Alexandra + Inge

Schoolreisje (woe)

tbd

Annemiek + Jacqueline

Marleen + Lucas

tbd

Schoolfeest

30 juni

Hele OR

Veel hulp nodig, opbouw, tijdens en afbouw

Locatie Het Baken 

Jaarfeest Het Baken
De "Sport" vossenjacht was een groot succes. Veel ouders en kinderen trotseerden de regen en zochten in de wijk naar de Sporters van De Pijler. Na een sportieve wandeling was er een lekkere snack. Het feest werd afgesloten met de uitreiking van een prijs. Ook zongen de kinderen nog een welkomstlied voor mij als nieuwe directeur. Dit was een hele verrassing, dank jullie wel daarvoor!
Dank ook aan alle ouders die er voor gezorgd hebben dat deze vossenjacht een succes was!

Personeelszaken
Mirjam Schraa bedanken we voor haar inzet gedurende de eerste periode in groep 8. Vanaf de herfstvakantie zal Jet van Beeten 1x per twee weken op woensdag voor groep 8 staan. 
Sonja Hoogeveen zal voortaan elke woensdag voor groep 7 staan. Fijn dat we dit zo met elkaar hebben kunnen invullen. 
Katerini Spronk is aan het re-integreren. We hebben grote bewondering voor de wilskracht en motivatie van Katerini in deze voor haar zo verdrietige situatie. 
Katerini zal tot 4 januari re-integreren op locatie Het Baken. Ze bouwt deze re-integratie voorzichtig uit naar 3 dagdelen, waarvan ze 1 dagdeel ondersteuning geeft aan individuele en groepjes leerlingen en 2 dagdelen ook ondersteunende taken op zich zal gaan nemen in groep 4. 

Damtoernooi
Locatie Het Baken deed op woensdag 14 oktober mee aan het damtoernooi. Het was een leuk en goed georganiseerd evenement.Er hebben twee teams meegedaan van onze school. Iedereen heeft goed zijn best gedaan en de sfeer was erg gezellig. Natuurlijk kun je niet altijd winnen, maar we zijn heel blij dat we dit jaar opnieuw met een team door zijn naar de volgende ronde! 
Deze is op 11-11. 

Agenda 2015-2016
Oktober

16         Nieuwsbrief 2
19-25    Herfstvakantie

November

2           Start open lessen 
4           Dankdag
13         Einde open lessen
16         Eerste rapport
18         Gebedsgroep (gastvrouw Anita Dam, Haanderik 218)
19         Dag van de rechten van het kind
20         Nieuwsbrief 3

Terug naar de vorige pagina