Agenda

Mei
9: Luizencontrole + MR
10: Hemelvaartsdag (kinderen vrij)
11: Hemelvaartweekend (kinderen vrij)
20: Tweede Pinksterdag (kinderen vrij)
25: Maandviering groep 5

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2017/2018 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 10

Donderdag 7 juli 2016 

Alweer het einde van het schooljaar
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, dan is er ook altijd even tijd om stil te staan. Wat hebben we afgelopen jaar met elkaar bereikt? Welke nieuwe ontwikkelingen hebben we met elkaar ingezet? Voor mij persoonlijk mijn eerste jaar als directeur van De Pijler. Ik heb genoten van de samenwerking met het team, de kinderen en ouders, de MR en OR. Dank julie wel hiervoor!

Inmiddels zijn de leerlingen al gaan wennen bij de nieuwe juf of meester. Altijd weer even spannend, maar fijn dat de eerste kennismaking al vóór de zomer is, dat maakt de overstap wat kleiner na de vakantie.
Zo aan het einde van het jaar nemen leerlingen afscheid, omdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan, ze gaan verhuizen of overstappen naar een andere school. We wensen jullie veel succes op je nieuwe school. 

Op maandag 22 augustus verwachten we iedereen weer op school, uitgerust en opgeladen. 
We wensen jullie een hele fijne vakantie, een mooie zomer en heel graag tot ziens in augustus!

                                                                              

Zet u het vast in de agenda?

  • Informatieavond: Woensdag 31 augustus (locatie Groenvliet) en donderdag 1 september (locatie Het Baken) 

  • Kennismakingsgesprekken op dinsdag 13 september en donderdag 22 september (beide locaties) 

Informatieavond en kennismakingsgesprekken
Graag vertellen wij u op de informatieavond over onze speerpunten komend schooljaar. We hebben afgelopen januari op de thema-avond van de MR en OR gesproken over ouderbetrokkenheid 3.0. Hoe gaan wij hier komend schooljaar inhoud en vorm aan geven? Wat gaat er concreet voor u als ouders veranderen hierdoor. Schooljaar 2016-2017 starten we met een andere gesprekkencyclus en krijgen de leerlingen maar twee rapporten, gaan we van groep 4 t/m 6 werken met rekenen op de tablet en met groep 7 t/m 8 op de Chromebooks. We starten we met klankbord avonden met ouders en er komt als pilot een echte kinderraad.  
Er komen koffieochtenden  en.......
Ook zullen op deze avond nieuwe collega's en studenten zich aan u voorstellen. Naast de algemene informatie zal er ook kort informatie gegeven worden in de groep van uw kind (eren) en sluiten we de avond af met een ontmoetingsmoment. We rekenen erop dat u ook komt!                                                               

Personeel
Afscheid Christine Ruigendijk
Na 17 jaar gewerkt te hebben op De Pijler neemt Christine Ruigendijk afscheid en gaat een nieuwe uitdaging aan. Christine Ruigendijk gaat werken op een andere Fluenta school.
We bedanken haar voor haar betrokkenheid, inzet en zullen haar missen. ......                           
We wensen haar veel succes op de Zonnewijzer in Houten!  

Afscheid Jacqueline Nijman, Elske- Marije van Weelden, Jan Douwe Stigter, Bertine van Raaij en Rob Wijdeveld,
We nemen ook afscheid van collega’s die tijdelijk bij ons op school gewerkt hebben. Een aantal van hen heeft een vaste benoeming gekregen binnen Transvita en andere een tijdelijke benoeming binnen een andere stichting.
Het is goed om ons te realiseren dat deze collega’s het afgelopen jaar het mogelijk gemaakt hebben de afwezigheid van zieke collega’s te kunnen opvangen, dat we weinig wisselingen voor de groepen hebben gehad.
Dit is voor kinderen, ouders en collega’s zeer waardevol.
Dank jullie wel hiervoor! 

Invulling tijdelijke vacature groep 4 Het Baken
In de extra nieuwsbrief over de groepsindeling voor komend schooljaar heeft u kunnen lezen dat we nog een tijdelijke vacature in groep 4 hadden.  
We zijn blij u te kunnen melden dat we hier een geschikte invulling voor hebben kunnen vinden. Thea Bogerd gaat op de donderdag en vrijdag lesgeven in groep 4, totdat juf Nora Kuiper volledig hersteld is.  
Juf Thea staat nu op de vrijdag voor groep 3 en gaat met de groep mee.  

Re-integrerende collega's
Juf Nora Kuiper is de afgelopen weken al een aantal keren op school geweest. Goed om haar weer op school te zien. Na de zomervakantie zal zij verder re-integreren in groep 7 op locatie Het Baken.
Zo gauw juf Nora volledig hersteld is zal zij op donderdag en vrijdag in groep 4 terug komen, naast juf Marieke Ram. 
Juf Katerini Spronk is afgelopen schooljaar haar re-integratie begonnen in groep 3/4 op locatie Groenvliet. Komend schooljaar zal zij haar re -integratieproces hier verder voortzetten. Juf Katerini is er op dinsdag en vrijdagmorgen. Zij zal starten met een deel van de combinatie groep 3/4 op Groenvliet les te geven, dit zal in nauw overleg gaan met meester Ed Janssen en Marjan Klein. 

Nieuwe website
In de laatste week van de zomervakantie zullen de nieuwe groepspagina's op de website komen te staan. De oude groepspagina's zullen in een archief komen te staan. Hier kunt u zelf niet meer bij.
Wij raden u aan de foto's die u graag wilt bewaren zelf op te slaan op uw eigen computer. 


Welkom nieuwe leerlingen
Op locatie Groenvliet zijn dit: Sophie Verkaik en Liza Weijman
Op locatie Het Baken is dit: Senna Durgaram
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!   

Locatie Groenvliet

Jaarfeest
Wat een fantastisch schoolfeest. Het sprookje over "Hans en zijn Grietjes" werd misschien niet door alle kinderen helemaal begrepen maar wij als team hebben ervan genoten.
Ouderraad bedankt!

Locatie Het Baken

Metamorfose Het Baken
Op Het Baken is er de afgelopen weken al hard gewerkt. Vorige week donderdag heeft er een container voor de school gestaan en hebben we een heleboel oude spullen weggegooid; wat een opruiming!
Tijdens de eerste weken van de zomervakatie zal de metamorfose verder afgemaakt worden. Het is de laatste weken wat rommelig geweest, gelukkig kunnen we na de zomervakantie starten in een opgeruimde en vrolijke school. 

Herhaalde oproep: Luizenpluizers gezocht! 
Het "Pluisteam" is hard op zoek naar versterking. Eén keer in de 6 tot 8 weken worden op woensdag de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Hierdoor kunnen en proberen we het op school (en bij u thuis) kriebelvrij te houden. Vele handen maken licht werk, komt u het team versterken?! De eerste luizencontrole is op woensdag 24 augustus. 
Voor opgeven of vragen kunt u terecht bij juf Lisette (groep 8)

Agenda

Juli
7       Laatste schooldag

Augustus
22     Start schooljaar 2016-2017
23     Luizencontrole locatie Groenvliet
24     Luizencontrole locatie Het Baken 
26     Nieuwsbrief 1 + Activitetenkalender De Pijler
31     Informatieavond locatie Groenvliet (19:30-21:00)

September
 
1     Informatieavond locatie Het Baken (19:30-21:00)
13    Kennismakingsgesprekken 
22    Kennismakingsgesprekken
28    Start Kinderpostzegels
30    Studiedag, de kinderen zijn vrij!

                                                                                                          

Ingekomen bericht
Het mysterie van de 50ste IJVO is helemaal compleet.
Wij bedoelen dan alle afleveringen staan nu online en er is zelf via de ijvo app de hele film in 1 keer af te spelen.
Ook is er een hele leuke makig off gemaakt: 
Voorbeeld van YouTube-video IJVO film - Het mysterie van de 50ste IJVO weergeven


 

Terug naar de vorige pagina