Agenda

Oktober
3: Start Kinderboekenweek
5: Dag van de leraar
5: Studiedag (kinderen vrij)
8: Studiedag (kinderen vrij)
19: Nieuwsbrief 2
19: Maandviering groep 6
19: Herfstvakantie (t/m 28 oktober)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2018/2019 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 1


Vrijdag 26 augustus 2016

De eerste week van het schooljaar zit er al weer op. We zijn goed gestart met elkaar. Fijn om alle kinderen weer gezond op school terug te zien. 
Ashwin Hartman onze nieuwe adjunct directeur is begonnen op locatie Groenvliet.  De BSO heeft hun ruimtes ingericht op locatie Het Baken en zijn afgelopen maandag ook gestart. Beide locaties zijn helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. U mag weten daar zijn we best een beetje trots op. We hebben er zin in!

Namens het team wensen wij u en alle kinderen een goed schooljaar. 
Ashwin Hartman en Wendy Zweep

De jaaragenda en activiteitenkalender schooljaar 2016-2017
Vandaag krijgen allle oudste kinderen de activiteitenkalender voor het schooljaar 2016 -2017 mee naar huis, geprint op dik papier.  Zeer geschikt om op het prikbord te hangen. Alle relevante informatie voor het komende schooljaar staat er op. Op deze planning vindt u de belangrijke momenten voor u als ouder; informatieavond, gespreksmomenten, schoolreisje, kijkavonden, openles-dagen en de studiedagen. Het is handig om dit overzicht goed te bewaren. Het is altijd mogelijk dat er in de loop van het jaar activiteiten bijkomen en/of wijzigen. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen vermelden wij tijdig in onze nieuwsbrief. Op de website kunt u vanaf dit schooljaar de praktische informatie vinden die voorheen in schoolgids deel 2 stond. Onder het kopje Nieuws staat de jaaragenda en onder het kopje Ouders de jaarinfo met gymtijden, vakantierooster en informatie over de ouderbijdrage. Op de groepssite van uw zoon of dochter kunt u volgen wat er in de groep gebeurt. 

Informatie-avond 
Graag herinneren wij u aan de geplande informatieavonden. We hebben afgelopen januari op de thema-avond van de MR en OR gesproken over ouderbetrokkenheid 3.0. Hoe gaan wij hier komend schooljaar inhoud en vorm aan geven? Wat gaat er concreet voor u als ouders veranderen? Schooljaar 2016-2017 starten we met kennismakingsgesprekken, een andere gesprekkencyclus, krijgen de leerlingen twee rapporten, gaan we vanaf groep 4 t/m groep 6 rekenen op de tablet en met groep 7 t/m 8 op de Chromebooks, starten we met klankbordgroep avonden met ouders en er komt als pilot een echte kinderraad.  Er komen koffieochtenden en.......  
Wij vertellen wij u op deze informatie-avond graag over al deze nieuwe ontwikkelingen. Ook zullen op deze avond nieuwe collega's en studenten zich aan u voorstellen. 
Naast de algemene informatie zal er ook kort informatie gegeven worden in de groep van uw kind (eren) en sluiten we de avond af met een ontmoetingsmoment. 
We rekenen erop dat u ook komt!                                                            

Informatieavond locatie Groenvliet: woensdag 31 augustus (19:30-21:00 uur) 
Informatieavond locatie Het Baken: donderdag 1 september (19:30-21:00 uur) 

Onze speerpunten voor schooljaar 2016-2017

  • De Kanjertraining: een veilig pedagogisch klimaat
  • Ouderbetrokkenheid 3.0 
  • Rekenen op de tablets of Chromebooks
  • De implementatie van de nieuwe kleutermethode Schatkist
  • Nieuwe digitale rapporten en gesprekkencyclus
  • De LeerWerkGemeenschap doet verder onderzoek naar het onderwijs aan meer-en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast doen we mee met het traject "Day a Week School" welke binnen Fluenta gaat starten. Voor meer informatie hierover kijkt u op http://dayaweekschool.nl/zeist-houten/dws-houten

Kortom we zijn volop in ontwikkeling.

Kunstmenu en Cultuurprogramma 2016-2017
We vinden het belangrijk dat kinderen op het gebied van Kunst en Cultuur kennis maken met verschillende onderwerpen.
Daarom werken we ook dit jaar weer samen met Kunst Centraal.
Zij versterken de creatieve kracht van leerkrachten en leerlingen in het primair onderwijs in de provincie Utrecht. Dit doen zij samen met vele culturele partijen. Elke klas krijgt dit jaar weer enkele lessen vanuit Kunst Centraal. Dit kan een bezoek aan een museum zijn, een voorstelling in het theater een bezoek in de klas of een muziekles.
Mocht u meer willen weten dan kan u de web-site van Kunst Centraal bezoeken op www.kunstcentraal.nlOp tijd naar binnen, is samen beginnen!
Zoals u weet vinden we het belangrijk elk kind bij binnenkomst al even gezien te hebben Dit doen we door elkaar aan te kijken en een hand te geven. Dit moment is bedoeld voor de leerlingen. Natuurlijk kunt u altijd een korte mededeling doen. Als u wat meer tijd nodig heeft, vragen we u een afspraak te maken met de leerkracht. Soms gaan ouders mee de klas in. Dat is op zich niet erg, maar wilt u er voor zorgen dat u de klas uit bent als de bel van 8.30 u gaat?

De lessen kunnen dan op tijd beginnen.

Aanmelding 4-jarigen.
Wordt uw zoon/dochter dit schooljaar 4 jaar en heeft u nog geen inschrijfformulier ingeleverd, dan graag zo spoedig mogelijk aanmelden.

Welkom nieuwe leerlingen
Op Locatie Groenvliet zijn dit: 
Jarvis Bus, Liza Weijman, Maylinn Pieneman, Davis van Dijk en Djesley van Vliet.

Op locatie Het Baken zijn dit: 
Gianessa Creutzburg, Senna Durgaram  en Valentijn Verschure
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!                                                                          

Gevonden voorwerpen
Er liggen op school veel spullen die niet van ons zijn. Kleding, gymtassen enz. van de kinderen. Tijdens de informatieavond zal alles in de hal klaar liggen, komt u ook kijken of er iets van u bij is?
Daarna zal alle kleding en andere spullen naar de kringloop gebracht worden.

Schoolwas
Voor beide locaties zijn wij op zoek naar ouders die voor ons de schoolwas willen verzorgen. Dit is één was per week per locatie. We zullen de gemaakte kosten voor het wassen vergoeden.Melden meerdere ouders zich aan, dan bent u minder vaak aan de beurt. Hebt u tijd over en wilt u dit doen, u kunt zich aanmelden via infopijler@fluenta.nl. Alvast heel erg bedankt!                             

Locatie Het Baken 

MET SPOED: "Luizenpluizers" gezocht!

Elke 6 weken worden de kinderen gecontroleerd op kriebelbeestjes. Het pluisteam bestaat op dit moment uit vier ouders. Er is dringend behoefte aan extra pluizers.
Wat wordt er van u verwacht? 1x in de 6 weken meehelpen bij het controleren van de kinderen. Is er een netelig probleem in een groep?
Dan wordt die groep twee weken later extra gecontroleerd. De controles staan gepland op woensdagen. 
Tijd: 08.30 uur tot 09.30 uur. We kijken uit naar uw aanmelding, want... zonder uw hulp kunnen we niet. Voor vragen en/of aanmelding kunt u terecht bij:
Eveline Boer (moeder Max gr 7 Lisette Kaiser (leerkracht gr 8)

Agenda 2016-2017

Augustus

26        Nieuwsbrief 1 + activiteitenkalender
31        Informatieavond locatie Groenvliet (19:30-21:00)

September

01       Informatieavond locatie Het Baken (19:30-21:00)
13       Kennismakingsgesprekken
22       Kennismakingsgsprekken 
23       Koffieochtend locatie Het Baken
28       Start kinderpostzegels
30       Studiedag team (kinderen vrij) 

Oktober

03        Studiedag team (kinderen vrij)
05        Start Kinderboekenweek
06        Koffieochtend locatie Groenvliet
14        Nieuwsbrief 2
16-21    Herfstvakantie

Terug naar de vorige pagina