Agenda

Mei
9: Luizencontrole + MR
10: Hemelvaartsdag (kinderen vrij)
11: Hemelvaartweekend (kinderen vrij)
20: Tweede Pinksterdag (kinderen vrij)
25: Maandviering groep 5

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2017/2018 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Het Pijltje 1


Vrijdag 18 september 2015

De eerste weken van het schooljaar zitten erop. De vakantie lijkt al weer zo lang geleden. De kinderen raken gewend aan de nieuwe klassen en de nieuwe leerkrachten. Zo langzamerhand begin ik als nieuwe directeur van De Pijler de gezichten, de gewoontes en de gebruiken van de beide locaties te herkennen. Ik kan u zeggen het voelt goed, fijne betrokken collega’s, kinderen en ouders. Voor mij is dit een belangrijk uitgangspunt om goed te kunnen samenwerken, vanuit respect, vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid. Wij zijn er samen voor uw kind.  
Ik wens jullie als ouders met jullie kinderen een goed schooljaar toe!

Bij een start van een nieuw jaar, net als bij oud en nieuw, stel je jezelf doelen. Dat doet u misschien ook als ouders aan het begin van een nieuw schooljaar; de kinderen weer op tijd naar bed, gezond eten, minder gamen of….   Als team hebben we ook onze speerpunten:

  • Borging van de Kanjertraining. Een veilig pedagogisch klimaat.
  •  Invoering en verdieping van de nieuwe taalmethode Taal actief. Waaronder werken met de groepsplannen Taal op drie verschillende niveaus binnen de groep.
  • Invoering van het nieuwe leerlingvolgsysteem Parnassys.
  • Monitoren van de Pilot met de tablets voor het rekenonderwijs in groep 6, welke ook is uitgebreid naar groep 7. 
  • Het ontwikkelen van een nieuw rapport en de gesprekkencyclus met ouders.Wat past bij deze tijd? 
  • Groep 1/2 gaat werken met de nieuwe kleutermethode Schatkist.
  • De LeerWerkGemeenschap doet onderzoek naar het onderwijs aan meer-en hoogbegaafde leerlingen.

Kortom we zijn volop in ontwikkeling.

Nieuwsbrief “Het Pijltje”
Vandaag ontvangt u de eerste officiële nieuwsbrief van dit schooljaar. In de Pijltjes nemen we u mee in de dingen die er op school gebeuren. Dit kunnen hele praktisch maar ook onderwijsinhoudelijke zaken zijn. Wij willen u graag goed en tijdig op de hoogte houden. Met de werkgroep PR gaan we ons op zeer korte termijn oriënteren op een nieuwe huisstijl, andere lay-out van de nieuwsbrief en een nieuwe website. 

Informatieavonden
Fijn dat een groot aantal ouders de informatieavond op woensdag 2 en donderdag 3 september bezochten. We waarderen deze betrokkenheid zeer. 
De leerkrachten hebben veel informatie gegeven: Wat gaat mijn kind dit schooljaar leren? Welke materialen en methoden worden gebruikt? Hoe wordt mijn kind extra geholpen of uitgedaagd?
Wat zijn praktische zaken waar ik als ouder rekening mee kan houden? De informatie die verteld is kunt u nog eens rustig nalezen op de groepssite onder het kopje “Het lesprogramma”.

De jaaragenda voor het schooljaar 2015-2016
U heeft aan het begin van het schooljaar de jaarplanning voor het schooljaar 2015-2016 ontvangen. Op deze jaarplanning vindt u de belangrijke momenten voor u als ouder; informatieavond, gespreksmomenten, schoolreisje, kijkavonden, openles-dagen en de studiedagen. We willen u dringend verzoeken het overzicht goed te bewaren. Het is altijd mogelijk dat er in de loop van het jaar activiteiten bijkomen en/of wijzigen. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen ontvangt u via onze Nieuwsbrief. In Het Pijltje plaatsen we de agenda voor de komende periode, zodat u op korte termijn weer even herinnerd wordt aan een avond of vrij moment voor uw kind.

Op tijd naar binnen, is samen beginnen!
Zoals u weet vinden we het belangrijk elk kind bij binnenkomst al even gezien te hebben Dit doen we door elkaar aan te kijken en een hand te geven. Dit moment is bedoeld voor de leerlingen. 
Natuurlijk kunt u altijd een korte mededeling doen. Als u wat meer tijd nodig heeft, vragen we u een afspraak te maken met de leerkracht. Soms gaan ouders mee de klas in. 
Dat is op zich niet erg, maar wilt u er voor zorgen dat u de klas uit bent als de bel van 8.30 u gaat? De lessen kunnen dan op tijd beginnen.

Aanmelding 4-jarigen.
Wordt uw zoon/dochter dit schooljaar 4 jaar en heeft u nog geen inschrijfformulier ingeleverd, dan graag zo spoedig mogelijk aanmelden.

Welkom nieuwe leerlingen
Op Locatie Groenvliet zijn dit: 
Binjamin el Morabet (groep 1), Sophie de Vries (groep 2), Aaliyah Grandin (groep 7).

Op locatie Het Baken zijn dit: 
Tess van den Burg (groep 1), Lynn de Bruijn (groep 1), Anouk de Man (groep 1), Hidde Septer (groep 1), Amber Toutouh (groep 1), Joey Roeleveld (groep 1) en Milas de Kruijf (groep 6).

 We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!                                                                          

Gevonden voorwerpen
Er liggen op school veel spullen die niet van ons zijn. Kleding, gymtassen enz. van de kinderen. Op vrijdag 25 september zal alles in de hal klaar liggen, komt u ook kijken of er iets van u bij is?
Na het weekend zal alle kleding en andere spullen naar de kringloop gebracht worden.

Schoolwas
Voor beide locaties zijn wij op zoek naar ouders die voor ons de schoolwas willen verzorgen. Dit is één was per week per locatie. We zullen de gemaakte kosten voor het wassen vergoeden.Melden meerdere ouders zich aan, dan bent u minder vaak aan de beurt. Hebt u tijd over en wilt u dit doen, u kunt zich aanmelden via infopijler@fluenta.nl. Alvast heel erg bedankt!

Wat kan de MR voor u betekenen?
Voor een goed functionerende school is overleg nodig. Overleg tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de medezeggenschapsraad, ofwel de MR. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR van onze school bestaat uit acht leden. Vier ouders, van elke locatie twee en vier leerkrachten, ook van elke locatie twee. 

De ouders worden gekozen door de ouders, de leerkrachten door de leerkrachten. De MR-leden bespreken met elkaar en met de directie alles wat voor de school van belang is. 
Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aangepast, er een andere (reken)methode wordt aangeschaft, de besteding van geld of bij de benoeming van nieuw personeel. Elk jaar staan ook de formatie en de begroting op de agenda: hoeveel leerlingen zijn er volgend jaar?

Hoeveel geld is er? En welke klassenindeling past daar het beste bij? Ook zijn er zaken waarover de schoolleiding de MR moet informeren. Daarnaast zijn er ook allerlei andere onderwerpen waarbij de MR meedenkt over een probleem of juist over iets leuks. Wat vinden we slim of handig, hoe ga je ergens mee om, wat zouden de ouders daarvan vinden? Dit kunnen onderwerpen zijn als de aanpak van een informatieavond, sociale media, rapporten, pesten en veiligheid. Kortom, alles wat over het wel en wee van de hele school gaat. 
De MR behartigt de belangen van alle ouders, maar gaat niet over individuele gevallen. Hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Voor ons is input van ouders dus erg belangrijk! Hebt u een tip, bespreekpunt of idee? Spreek ons aan of mail ons via MRPijler@fluenta.nl.
Namens de oudergeleding: Nelleke van Heeswijk, Wendy de Langen, Ferry Schraa en Joost van Leeuwen. Namens de teamgeleding: Nora Kuiper, Inge Kuipers en Ida Kleinloog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   
Even voorstellen Rob Wijdeveld
Een geheel nieuw gezicht ben ik niet, maar wellicht dat u mij nog niet kent. Afgelopen jaar liep ik al stage in groep 6. Dit jaar werk ik als onderwijsassistent bij uw kind op school en daarom stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is Rob Wijdeveld, 25 jaar en ik woon in IJsselstein, in de wijk Achterveld. 
Op dit moment studeer ik aan de Marnix Academie in Utrecht voor leerkracht basisonderwijs en zit nu in het derde studiejaar. Hiervoor heb ik de opleiding tot onderwijsassistent gevolgd. Als onderwijsassistent werk ik vooral met individuele en kleine groepen kinderen. Ik begeleid ze op allerlei gebieden: van taal, spelling en rekenen tot dyslexie, sociaal-emotionele vorming en plannen. Het is mooi om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van ieder kind en ze te zien groeien in hun vaardigheden. Zo neem ik werk uit de handen van de leerkracht en doe ik zelf ook nog ervaringen op. Naast de Pijler werk ik ook op de Brug als onderwijsassistent. 
Buiten mijn werk en studie houd ik me graag bezig met foto- en videobewerking. Daarnaast vind ik het leuk om één keer per week te fietsen op mijn racefiets en houd ik me bezig met mijn grootste hobby: astronomie. Regelmatig sta ik met mijn telescoop in de tuin om de maan, sterren en planeten te bekijken. Deze passie deel ik ook graag met kinderen. Op dinsdagmiddag en vrijdagochtend ben ik aanwezig op de Pijler om te ondersteunen binnen diverse groepen. Ik hoop er samen met collega’s, kinderen en ouders een mooi schooljaar van te maken. Graag tot ziens!
 

 Vanuit het nieuws: Kanjertraining helpt kinderen echt.
Op dinsdag 25 augustus 2015 verscheen in dagblad Trouw een artikel over de Kanjertraining. Wetenschappelijke studie heeft onlangs aangetoond dat deze populaire aanpak tegen pesten werkt. Als net nieuwe Kanjerschool zijn wij vanzelfsprekend erg blij met deze uitkomst. Eén op de vier basisscholen kweken al Kanjers of stoppen Pesters met de lessen van de Kanjertraining. Ook de jeugdzorg gebruikt de lessen om gedragsproblemen, een te lage zelfwaardering of somberheid bij kinderen aan te pakken.

De Kanjertraining is de methode met de petjes: uitgangspunt is dat elk kind in wezen een kanjer is, met een wit petje. Iedereen wil een goede leerling of vriend zijn. De vier petten staan voor vier typen doorgeschoten gedrag. Zwart is te dominant en krachtig, rood staat voor te jolig en onverschillig en geel is te angstig en verlegen. De witte pet staat voor betrouwbaar gedrag. Iedereen zou zijn eigen kleur moeten combineren met wit. Dan wordt dominant weer gewoon ondernemend, wordt jolig humoristisch en in plaats van angstig en verlegen heet iemand dan empathisch en bescheiden. Met de Kanjertraining leren kinderen gedrag te herkennen en zichzelf te zijn. Ze mogen best stoer of juist introvert zijn, maar met respect voor de ander. Bijzonder is dat de training kinderen aanspreekt op hun verlangen om “te vertrouwen” te zijn. De Kanjertraining wijst ook op de eigen verantwoordelijkheid. Zelfs een kleuter kan al kiezen of hij met een schepje in de zandbak graaft of een ander op zijn hoofd slaat. De hele groep wordt benaderd in de training, zodat meelopers zien hoe groot hun rol kan zijn in de groepssfeer.

                                                              

 Locatie Groenvliet

Aanpassingen Jaaragenda
Op de jaaragenda staan de data van de grote weeksluitingen groep 1/2 en groep 3/4 niet goed vermeld. De goede data zijn:
Weeksluiting groep 1/2 is op 15 april
Weeksluiting groep 3 is op 3 juni.

 

Raamtekeningen
Heeft u gezien wat een mooie tekeningen we op de ramen hebben? 
Ouders die ons hiermee geholpen, ontzettend bedankt! 

Locatie Het Baken 

Jaarfeest Het Baken
Donderdag 24 september is het jaarlijkse schoolfeest op de Pijler. Dit keer wordt er een Vossenjacht georganiseerd. Een aantal leerkrachten zal verkleed door een deel van Zenderpark lopen. De kinderen gaan met hun ouder(s) op zoek naar de vossen. Er is geen begeleiding vanuit school. Wanneer kinderen zonder begeleiding door Zenderpark lopen zijn ouders zelf verantwoordelijk. De Vossenjacht start tussen 17.30 en 17.45 uur. Elk groepje kan dan op school een plattegrond en stempelkaart ophalen. Om 18.30 uur worden alle groepjes weer verwacht op school. 
Na afloop is er wat te eten en drinken en tijd om nader kennis te maken met onze nieuwe directeur Wendy Zweep. Doet u ook mee? Vergeet dan niet het inschrijfstrookje in te leveren.

MET SPOED: "Luizenpluizers" gezocht!

Elke 6 weken worden de kinderen gecontroleerd op kriebelbeestjes. Het pluisteam bestaat op dit moment uit vier ouders. Er is dringend behoefte aan extra pluizers.
Wat wordt er van u verwacht? 1x in de 6 weken meehelpen bij het controleren van de kinderen. Is er een netelig probleem in een groep?
Dan wordt die groep twee weken later extra gecontroleerd. De controles staan gepland op woensdagen. 
Tijd: 08.30 uur tot 09.30 uur. We kijken uit naar uw aanmelding, want... zonder uw hulp kunnen we niet. Voor vragen en/of aanmelding kunt u terecht bij:

Eveline Boer (moeder Max gr 7 Lisette Kaiser (leerkracht gr 8)

Agenda 2015-2016

September

23        Kinderpostzegels groep 7 en 8
24        Jaarfeest locatie Het Baken
25        Viering locatie Het Baken

Oktober

2          Studiedag team, kinderen vrij
5          Studiedag team, kinderen vrij / Dag van de leerkracht
7          Start Kinderboekenweek
15        Kijkavond locatie Groenvliet en Het Baken
16        Nieuwsbrief 2
19-23    Herfstvakantie

Binnengekomen bericht:

Lezing ‘Mediaopvoeding en seksuele diversiteit‘ voor ouders 
In de week van 5 tot en met 11 oktober 2015 vieren wij samen met alle ouders en kinderen in Nederland het eerste lustrum van de Week van de Opvoeding: de Week van de Opvoeding bestaat vijf jaar. In IJsselstein is in overleg met jeugd gezondheidszorg, bibliotheek, kinderopvang, jongerenwerk, scholen en Centrum Jeugd en Gezin een programma gemaakt. 
Op donderdag 8 oktober van 19.15 - 21.00 uur wordt in het kader van ‘de week van de opvoeding’ een lezing ‘Mediaopvoeding en seksuele diversiteit‘ voor ouders van pubers georganiseerd op het Cals college, Hogedijk 1 te IJsselstein. 
 
De lezing ‘Mediaopvoeding en seksuele diversiteit‘ wordt gegeven door Krista Okma i.s.m. Maurice van Westrienen – internetrechercheur van de politie Rotterdam en coauteur van het Merel van Groningen project (preventie Loverboys). Krista Okma is pedagoog en ontwikkelingspsycholoog (Dr.), auteur van meerdere opvoedboeken en coauteur van de media tool box van het Nederlands Jeugdinstituut. Omschrijving lezing: Het bieden van concrete tips en handvatten die nodig zijn om het mediagebruik van kinderen te begeleiden. De lezing zal een sterk interactief karakter hebben. U zult worden uitgenodigd om actief mee te denken, uw vragen in te brengen en ideeën uit te wisselen. 
Het aanbod laat zien hoe mediaopvoeding ook gewoon opvoeden is, en welke kansen er liggen. Maar gaat ook uitdrukkelijk in op de risico’s en het voorkomen en hanteren ervan. 
U bent van harte uitgenodigd!   Aanmelden graag via weekvandeopvoeding2015@gmail.com
Terug naar de vorige pagina