Agenda


Maart
2: Studiedag (kinderen vrij)
3: Rapportgesprekken
6: Maandviering groep 1/2A
11: Biddag
16: Start week van de Lentekriebels
24: Start groot project

April
3: Afsluiting groot project
9: Paasviering (12.00 uur uit)
10: Goede Vrijdag (kinderen vrij)
13: Tweede Paasdag (kinderen vrij)
15: Centrale Eindtoets groep 8
16: Centrale Eindtoets groep 8
17: Koningsspelen (12.00 uur uit)
24: Nieuwsbrief 4
27: Meivakantie (t/m 5 mei)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2019/2020 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

De Pijler een Kanjerschool!

De Pijler een Kanjerschool!

Om tot een optimaal leerresultaat te komen is het belangrijk dat uw kind goed in zijn vel zit en zich prettig en veilig voelt bij ons op school. Als Kanjerschool geven wij daarom in elke groep kanjertrainingen. Ook in de omgang met elkaar vormen de regels van de kanjertraining het uitgangspunt.

Op onze school staan de KANJERREGELS van de kanjertraining centraal:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig

De Kanjertraining is een samenspel tussen school, leerlingen en ouders. Het is dan ook van belang dat uitgangspunten en doelstellingen bij ouders bekend zijn. Tijdens de informatieavonden zullen we u regelmatig over het lesprogramma en voortgang informeren. Meer informatie kunt u vinden op de volgende website: www.kanjertraining.nl.

Nieuws

Opening Kinderboekenweek

In dit artikel leest u meer over de Kinderboekenweek op De Pijler.

Klankbordavond

Op donderdag 13 juni 2019 vindt de volgende klankbordavond plaats. U komt toch ook!?

Kunstproject