Agenda


Maart
2: Studiedag (kinderen vrij)
3: Rapportgesprekken
6: Maandviering groep 1/2A
11: Biddag
16: Start week van de Lentekriebels
24: Start groot project

April
3: Afsluiting groot project
9: Paasviering (12.00 uur uit)
10: Goede Vrijdag (kinderen vrij)
13: Tweede Paasdag (kinderen vrij)
15: Centrale Eindtoets groep 8
16: Centrale Eindtoets groep 8
17: Koningsspelen (12.00 uur uit)
24: Nieuwsbrief 4
27: Meivakantie (t/m 5 mei)

Lees meer

Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2019/2020 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Stichting Fluenta

Stichting Fluenta   

                                                                                                                                                                                 

Bij Stichting Fluenta behoren 13 protestants-christelijke basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. Helemaal achter in de schoolgids staat een overzicht van alle scholen mét foto, waardoor u elk gebouw gemakkelijk kunt herkennen; via het e-mail- en webadres kunt u desgewenst meer over iedere school te weten komen.

De stichting ondersteunt de scholen bij het geven van goed onderwijs, het personeelsbeleid wordt gezamenlijk vorm gegeven, de huisvesting en het financieel beleid is een gezamenlijke zorg en ook bij het opleiden van nieuwe leerkrachten wordt elke school ondersteund door de stichting. Zo kan de directie van iedere school zich goed richten op de belangrijkste taak: Goed onderwijs voor alle kinderen! Alle activiteiten van de stichting hebben uiteindelijk als doel de scholen te helpen bij die taak.

De wetgeving vraagt om een scheiding tussen bestuur en intern toezicht bij onderwijsorganisaties. Stichting Fluenta heeft daarom gekozen voor het zogenaamde Raad van Toezicht-model. In dit model wordt gewerkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert en houdt toezicht. Wilt u het bestuur een vraag stellen, dan kunt u dat het beste via het bestuurskantoor doen; het adres vindt u hieronder.
De statuten van de stichting en het strategisch beleid kunt u vinden op de website www.fluenta.nl 

De naam van de stichting, FLUENTA, is ontleend aan de Latijnse woorden fluere, stromen en fluo, bron. Betekeniselementen in deze naam zijn: voortgaan, voortstromen, er zit vaart in, dat past helemaal bij de ambitie van de scholen met betrekking tot het onderwijs. Maar het woord fluere kan ook “voortkabbelen” betekenen, wat goed overeenkomt met de verschillen in ontwikkelingstempo die bij kinderen kunnen voorkomen. De verwijzing naar de betekenis ‘bron’ past precies bij onze inspiratie, dat verbonden is met het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel. Tenslotte heeft het woord Fluenta ook een link naar de geografische situatie: de vier gemeenten liggen rondom de oevers van de rivieren Lek en IJssel, die onophoudelijk voortstromen. Als u rondkijkt op de websites van de scholen zult u merken dat de scholen niet alleen verschillen van gebouw en van adres, maar ook de manier van werken verschilt, het onderwijsconcept is soms heel specifiek, gewoonten en gebruiken zijn anders, elke school heeft een eigen cultuur.

Er zijn scholen met een korte en met een respectabel lange traditie, grote en kleine scholen. Maar ze hebben wel hetzelfde doel: het beste onderwijs geven dat mogelijk is,al kan de manier waarop verschillen. U bent als ouders of verzorgers volledig vrij om zelf te kiezen bij welke school van Stichting Fluenta u uw kind wilt aanmelden. Deze eigen keuze is een belangrijk uitgangspunt in de Nederlandse samenleving, waar Stichting Fluenta ook achter staat. Wanneer u nog een keus moet maken, bent u voor een kennismaking welkom op elke school.

Stichting Fluenta
Weverstede 33
3431 JS Nieuwegein
Telefoon: 030-6008811
E-mail: info@fluenta.nl
Website: www.fluenta.nl


 

Terug naar de vorige pagina