Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2020/2021 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Hoogbegaafdheid

Wekelijks komen er op maandag leerlingen naar De Pijler voor de a Different Day-groep. Deze leerlingen komen van De Pijler en van basisschool De Brug. Het zijn kinderen uit groep 4 t/m groep 8. Samen vormen ze een groep leerlingen die extra uitdaging nodig heeft.

a Different Day

Op De Pijler (en De Brug) hebben wij sinds januari 2019 ‘a Different Day’ onderwijs op school. Deze onderwijsvoorziening is gebaseerd op het gedachtengoed van Day a Week School (zie www.dayaweekschool.nl) en bestaat uit een samenwerking van het ABC en een aantal scholen/schoolbesturen, waaronder Fluenta.

A Different Day biedt een onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende leerlingen. Een van de doelstellingen is dat de leerlingen leren leren. Daarnaast proberen wij hun leerplezier te vergroten en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan o.a. zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, wiskunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels. Een ‘a Different Day’ groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden die hiervoor elke maandag samen komen. Zij worden daarin begeleid door Carin van de Giessen, onze gespecialiseerde leerkracht.

Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke leerlingen het ‘a Different Day’ onderwijs het meest nodig hebben. De leerlingen uit de groepen 5 (en in het eerste jaar van deelname ook uit de groepen 6 en 7) krijgen daarbij uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun analytische als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Als de leerlingen daaraan werken worden zij geobserveerd door de leerkracht, ondersteund door een IB-er. Er wordt hierbij minder aandacht besteed aan de antwoorden (het product) en meer aan de manier van denken (het proces).

Zowel de observaties bij deze opdrachten als overige belangrijke informatie over de leerlingen (zoals LVS-gegevens, andere observaties, eventueel aanwezige psychologische rapporten) nemen we mee in de afweging om leerlingen wel/niet voor te dragen voor deelname aan ‘a Different Day’. Deze leerlingen worden vervolgens met een begaafdheidsspecialist van ‘a Different Day’ besproken in een nagesprek. Tijdens dat nagesprek zal het besluit worden genomen welke leerlingen het ‘a Different Day’ onderwijs op dat moment het meest nodig hebben.