Contact

Wilt u in contact komen met ons?

Naar contact

Schoolgids

local_library

Onze schoolgids van 2020/2021 is uit!

In de schoolgids vindt u alle algemene informatie over de school.

Lees meer

Onze missie en visie

Hier staan wij voor, onze 5 waarden

Onze 5 waarden zeggen iets over wat wij van waarde vinden in onze school. We hebben onze waarden vertaald naar hoe we ons onderwijs organiseren in de praktijk. En omdat wij zelf nooit uitgeleerd zijn als team en als school, hebben wij onszelf doelen gesteld, waarmee we ons onderwijs iedere dag weer een beetje mooier, nieuwer en beter maken.
 

Nauwe betrokkenheid en relatie

De Pijler is een omgeving waar veiligheid in de klas, in de school en op het plein van groot belang is. In een veilige school ontstaat er ruimte om jezelf te zijn en te worden. Op de Pijler weten we dat ouders hun kind het beste kennen. Door samen met de ouders het kind centraal te stellen en daarover met elkaar in gesprek te zijn, stimuleren we het kind om zijn eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat er vertrouwen ontstaat in eigen kunnen en het kind zijn eigen talent kan gebruiken. Ieder kind op de Pijler wordt gezien, gehoord en gekend. De nauwe betrokkenheid in de Pijler-driehoek ouder/kind/leerkracht is voor ons de basis voor een goede relatie en prestatie van ieder kind.


Samenwerken

Onze kinderen leven in een veranderende globaliserende wereld en dat betekent dat ze vaardigheden nodig hebben die passen bij de 21e eeuw. Op de Pijler zijn we niet alleen bezig met kennisoverdracht, we leren kinderen ook kennis zelf te ontdekken, te ontwikkelen en te delen. We leren ze samenwerken met elkaar, vragen te stellen en vooral probleemoplossend bezig te zijn. We maken ze een beetje slimmer en nieuwsgieriger naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen.Samenwerken leert kinderen vaardigheden die zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied liggen. Samenwerken wordt op De Pijler in verschillende vormen toegepast.


Verantwoordelijkheid

Om leerlingen te leren omgaan met vrijheid en het nemen van verantwoordelijkheid, leren we kinderen binnen gestelde grenzen zelf keuzes maken.


Leren leren

We stimuleren en begeleiden het zelfstandig werken en bevorderen zelfstandigheid. De onderwijsstructuur en leeromgeving bevorderen het zelfstandig werken.


Eigenaarschap

Het kind bewust laten worden én zijn van het eigen leerproces betekent voor ons als leraren het opzoeken van de zone van de naaste ontwikkeling. Door het kind goed te kennen en te begrijpen kunnen we doelgericht werken en activiteiten aanbieden met uitdagingen en kansen die het kind verder brengen. We vinden het belangrijk dat leerstof door kinderen goed begrepen wordt. Daarom geven we interactief les, differentiëren we waar mogelijk en hanteren we verschillende werkvormen waar altijd een kwaliteitsvolle instructie deel van uitmaakt. Ook is het belangrijk dat de leerlingen weten wat ze leren en waarom ze dat leren.